WEBERSGADE

THEOBALD WEBER (1823-1886)

Arbejdernes Byggeforening solgte 3.792 kvadratmeter af kartoffelgrunden til Grosserer Weber, der ejede nabogrunden. I forbindelse med handlen lovede grossereren at bygge lavt over for foreningens huse, mod at Arbejdernes Byggeforening til gengæld bekostede anlæggelse af en vej.

Den lede grosserer løb fra sin del af aftalen og derfor ligger foreningens huse i Webersgade nu i skygge.

Weber blev født i København, hvor hans fader Carl Friedrich Weber var tømrermester, og hans moder var Marie Antoinette f. Lehmann. Slægten var af tysk oprindelse, idet Webers farfader var kommet til Danmark fra Lübeck i 1780. Efter endt skolegang blev han sat til handelen, sin uddannelse som købmand fik han hos firmaet Zinn & Søn, og allerede 1850 åbnede han en egen forretning.

Arbejdernes Byggeforening solgte 3.792 kvadratmeter af kartoffelgrunden til Grosserer Weber, der ejede nabogrunden.

4. april 1854 havde han ægtet Sofie Emilie Meldola (22. november 1833 – 25. juli 1878), datter af prokurator Rafael Camillo Meldola og Rebekka Christine f. Sørensen fra Larvik i Norge. Han havde mødt hende til et bal i 1851. Parret fik 8 børn.

Prokuratoren var bror til gartneren August Philip Meldola, som i 1845 havde købt området Nørreholm langs Sortedams Sø i København. Weber købte i 1856 Nørreholm af sin svigerfaders bror inklusive en privatbolig, som Weber senere omdøbte fra Nørreholm til Rørholm. Weber boede aldrig selv på Rørholm, idet han havde en villa i Rosenvænget, men udlejede beboelsen til bl.a. maleren Wilhelm Zillen.

Meldola havde prøvet at udstykke Nørreholm i lodder med henblik på salg på auktion, men ingen ville købe lodderne på grund af demarkationsservitutterne, der forbød opførelse af permanent bebyggelse. Weber var anderledes heldig, for 1867 blev demarkationsservitutterne langt om længe ophævet, hvorpå Weber kunne påbegynde en udstykning af Rørholm til bebyggelse.

En deklaration fra 1878 beskriver den nye udstykning som bestående af tre 25 alen brede gader mellem Øster Farimagsgade og Øster Søgade. Theobald Weber foreslog Københavns Kommune at bruge gadenavnene Gammeltoftsgade, Ole Suhrs Gade og Rørholmsgade, og Borgerrepræsentationen vedtog efter at have accepteret Webers navneforslag desuden at en vej nord for Rørholms nordskel langs Arbejdernes Byggeforenings nye bebyggelse, populært kaldet Kartoffelrækkerne, skulle kaldes Webersgade.

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
NÆSTFORMAND:
Kim Kirkegaard (42)
KASSERER:
Moritz Schramm (30)
WEBREDAKTØR:

Gadens nyheder