HUSEJERFORENINGEN VED ØSTER FARIMAGSGADE

I DAGLIG TALE “HØF”

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade er den største grundejerforening i Kartoffelrækkerne. Foreningen omfatter de i alt 400 husejere i gaderne Webersgade (lige numre), Wiedeweltsgade, Jens Juels Gade, Abildgaardsgade, Eckersbergsgade, Wilhelm Marstrands Gade, Skovgaardsgade, Høyensgade med tilhørende hjørne- og mellemhuse.

De tre andre gader i Kartoffelrækkerne (J. A. Schwartzgade, Voldmestergade og Hallinsgade) har hver sin selvstændige grundejerforening.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som husejere.

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade er oprettet den 1. januar 1891 på baggrund af en tinglyst bestemmelse i de oprindelige skøder om, at husejerne skulle slutte sig sammen i en forening til varetagelse af de fælles opgaver i området.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som husejere indenfor området. Dette indebærer dels, at foreningen vedligeholder de private fællesveje og forsyningsledningerne i området og dels, at foreningen i en lang række tilfælde fungerer som husejernes fælles talerør overfor Københavns Kommune.

Husejerforeningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, næstformand og kasserer, der vælges af generalforsamlingen, og af otte gaderepræsentanter, der vælges på gademøder i de enkelte gader. På den årlige generalforsamling vælges der ligeledes en suppleant, der træder ind, hvis en af de tre generalforsamlingsvalgte fratræder i årets løb.

Foreningens nyheder