Kartoffelrækkerne i København

Kartoffelrækkerne er en bebyggelse bestående af 480 huse opført i slutningen af 1800-tallet af Arbejdernes Byggeforening.

Kartoffelrækkerne

Da arbejdernes Byggeforening købte grunden ved søerne, havde der i området i mange år ligget et landbrug, der dyrkede kartofler. Dermed var øgenavnet Kartoffelrækkerne oplagt, da byggeriet begyndte at vokse frem i snorlige rækker. Bebyggelsen består af 480 huse.

Facaderne er opført i gule mursten med røde bånd og buer over vinduerne. De gavlvendte huse er særlig pyntet med med buer og ekstra bånd på facaderne, og i Voldmestergade kan man se takkede gavle og gotisk inspirerede træk.

Rækkernes historie

Besøg gaderne

Nyheder