VOLDMESTERGADE
HUSEJERFORENING

VOLDMESTER J.H.REEH (1789 – 1877)

Voldmestergade har en særlig status i Kartoffelrækkernes historie. På nogle af de første tegninger over området, der i dag huser Kartoffelrækkerne, ser man således en flerlænget ejendom placeret centralt på området. Det var voldmesterens hus.

I Voldmestergade fik en del af de gavlvendte huse de karakteristiske ”takkede” gavle og gotisk inspirerede træk, som prægede mange huse i den tid.

Voldmesteren var en slags gartner, der havde tilsyn med beplantningen på byens volde.

I mange år lå arbejdet som voldmester hos familien Reeh af tysk oprindelse. De ejede også området ned til Sortedamssøen og det var således også dem, der i 1870erne solgte de første 37.000 kvm til Arbejdernes Byggeforening, der efterfølgende opførte gaderne Hallinsgade, J. A. Schwartzgade og Voldmestergade (som Reeh således lagde titel til) i årene 1873-77.

Voldmestergade var således en af de første gader med rækkehuse opført i og omkring København af Arbejdernes Byggeforening. Byggeriet af de første huse var tydligt inspireret af arbejderboliger opført i England.

Husene blev tegnet af arkitekt Frederik Bøttger og opført i gule sten med dekorative røde bånd og buer over vinduerne og ikke mindst i Voldmestergade fik en del af de gavlvendte huse de karakteristiske ”takkede” gavle og gotisk inspirerede træk, som prægede mange huse i den tid.

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
Anna Gaarslev (35)
KASSERER:
REVISOR:
Tine Søndergaard (25)
WEBREDAKTØR:

Gadens nyheder