Dagsorden til gademøde den 20. februar kl. 19.30 på Bordings Friskole

Kære alle i gaden,

Det ser ud som om der er fint styr på fastelavnsarrangementet søndag kl. 14. Det skal nok blive sjovt. Tak til alle, der bidrager. Har I udgifter, så gem kvittering og giv den til vores kasserer, Henrik i nr  39. Skriv navn på kvitteringen og jeres kontonummer. Så bliver I refunderet.

Og så er der jo gademøde på mandag kl 19.30 på Bordings friskole i SFO’en. Jeg vedhæfter dagsorden.

Og så vil jeg igen igen opfordre nogen til at stille op til gadeformandsposten, da jeg, som tidligere nævnt,  trækker mig efter husejerforeningens generalforsamling d. 20. marts.

Håber at se mange til gademødet på mandag.

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Kommentarer til referat fra sidste gademøde
 5. Nyt fra husejerforeningen (HØF)
  • Bestyrelse, ny sekretær
  • Anmodning om møde med kommunen ang. tilfældig sagsbehandling og genetablering af gård-døre
  • Fornyelse af vandrør i Webersgade
  • Oprettelse af webarkiv
  • Arrangement SMK 26.4.
  • Affald
  • Generalforsamling 20.3.
 6. Diverse fra gaden (gadetræer, ladcykler, vedligeholdelse af beplantning, passage for cykler på solsiden m.m.m.)
 7. Bogskab. Fornyelse??
 8. Bogen om Kartoffelrækkerne
 9. Gadens økonomi – herunder nyanskaffelser
 10. Opsamling på gadens udvalg (vedligeholdelse, gadefest, forskønnelse, cykelmafia, webredaktør)
 11. Valg af kasserer og gadeformand/kvinde . Kasserer genopstiller. Gadeformand genopstiller ikke.
 12. Vigtige datoer (gadefejning, gadefest m.m.)
 13. Eventuelt

Kommentarer er lukket