Gademøde: Årsmødereferat mandag den 27. januar 2020

Deltagere: Anne (25), Tine (7), Erik (16), Kirsten og Peter (28), Bo (1.D), Jonas og Sofie (18), Ole (22), Michael (26), Stig (20).

1. Fælles drøftelse af gadens fælles aktiviteter. Tine refererede samtaler med Niels og Ida (6) om at legehuset og omegn skulle have en renovering fx med bænk omkring træet (til de voksne), selve huset, sandkasse til de mindste. Bemærkninger: Det lyder rigtig godt, pas på at udgang fra legehuset ikke bliver mod bilerne. Måske skulle vores bord/ bænke også have en omgang/erstattes? Vi besluttede at nr. 6 laver en skitse med et overslag på en ca. pris, som vi ser på enten på mødet ved forårsrengøringen eller på et indkaldt møde kl. 17 en dag. Niels er tovholder og Tine inddrages vedr. blomsterne. Det glæder vis os til. Gadefesten den 22.8. Festudvalg nedsættes. Sofie og Jonas meldte sig, andre må træde til senere. Bemærkninger: Bordplan ved lodtrækning, ingen faste pladser.

2. Husejerforeningens generalforsamling den 3.2. Ole rettede fokus på de tre forslag, der er uddelt. Forslag 1 og 3 blev støttet meget. Ole havde bemærkninger til begrundelserne for forslag 2, som ikke var tilfredsstillende, men flere mente at en generalforsamling godt kunne beslutte at den nye vejledning kunne tages op og åbnes for bemærkninger/ændringer, som der i øvrigt ikke har været en eneste af hidtil. Bo (1.D) mente, at vi har store trafikproblemer netop i vores gade pga. Lundsgade-forbindelsen. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg, som kunne lave et oplæg til os med henblik på næste års HØF-generalforsamling. Bo (anker) og Michael (26) vil gerne, flere kan tilmelde sig til Bo.

3. Regnskabet 2019. Det blev vedtaget med hovedposterne: Fastelavn (de sidste par år): 2100, ”Legende børn”-skiltene 2000, blomster 1200, arrangementer 3300, diverse 900 = 9500. Indtægter: ovf. fra sidste år 5700, årets tilskud fra HØF 7600 = 13.300.

4. Budget 2020. ovf. 3800 + tilskud fra HØF 7600 = 11.500, heraf til blomster ca. 1000, resten reserveres til legehuset og omegn, jf. punkt 1.

5. Datoplan 2020/2021 Forårsrengøring søndag den 26. april. Loppemarked en lørdag i juni? MANGLER DATO fra HØF) Sct. Hans med aftenspisning og bål tirsdag den 23. juni. Gadefest lørdag den 22. august. NY DATO (festudvalg, Sofie indkalder via grønne breve) Efterårsrengøring søndag den 25. oktober. Lystænding første søndag i advent den 29. november. (anker: nr. 26 og 27) Fastelavn søndag den 28.2. NY DATO (ligger desværre som en del af vinterferien i uge 7. (anker nr. 1.B).

6. Valg: Genvalg over hele linjen

7. Evt. Stor tak til Erik (16) og Kasper (19) for dels nedskæring af det store træ dels opsætning af de meget fine lys. Blev beundret af alle – også af folk udefra. Og tak til gadeudvalget og de grønne breve.

Ref. Ole

Juletræsafhentning: 31.1. Storskrald: 11.3. og 10.6. Haveaffald: altid den sidste torsdag i måneden, første gang 26.3!

N:B: De fire små gadetræer skal have klippet de lange skud af. Det er tilladt en dag, hvor det er godt vejr, sammen med naboen at udvælge sig et træ og låne lange klippere i nr. 16 og 22. Et godt signal er, at de er startet i Stockholmsgade, netop nu inden de begynder at lave store knopper, der er klar til maj.

Kommentarer er lukket