Kommentar fra HØF: Hegn og hjørneafskæringer mod Øster Farimagsgade

Som flere måske er opmærksomme på, er der en konflikt mellem kommunen og flere ejere af hjørnehuse mod Øster Farimagsgade om hegning og (manglende) friholdelse af de afskårne hushjørner. Konflikten involverer husejerforeningen, da den ejer forhaverne.

Kommunen har sendt påbud til nogle hjørnehusejere, om at lovliggøre hegning i forhold til kommunens krav og de gældende byggetilladelser. Husejerforeningens bestyrelse har modtaget orientering fra kommunen, om at en husejer har indbragt kommunens påbud til Planklagenævnet. Planklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et halvt år, og indtil Planklagenævnets afgørelse foreligger, har kommunen stillet lignende igangværende hegnssager i bero.

Kommentarer er lukket