Møde i gadeudvalget 14. september. Referat

Deltagere: Malene (nr. 38), Flemming (nr. 32), Signe (nr. 5), Ingeborg (nr. 59)

Dagsorden:

Valg af referent
Signe er valgt som referent

Valg af gadeudvalgsformand og næstformand
Signe er valgt som formand
Flemming er valgt som næstformand

Valg af gadeudvalgskasserer
Flemming er valgt som gadeudvalgskasserer

Valg af repræsentant i husejerforeningens bestyrelse
Jesper (#25) er valgt som gadens repræsentant

Lystændingsfest
Der afholdes lystændingsfest den 28. november (1. søndag i advent) kl. 17. på Det høje. Sæt KRYDS i kalenderen.
Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. Vi mangler frivillige til indkøb og tilberedning. Meld jer gerne på gadens facebookside eller til en fra gadeudvalget.

Fejedage
Det er besluttet, at der årligt afholdes to fejedage. Der vil som udgangspunkt altid blive afholdt fejedag 1. søndag i oktober og 1. søndag i april kl. 10.
Næste fejedag er derfor allerede den 3. oktober 2021 kl. 10. Sæt KRYDS i kalenderen.

Sommergadefest
Det er besluttet, at der indtil videre afholdes sommerfest skiftevis sidste lørdag i august og første lørdag i september. Således afholdes næste års sommerfest lørdag den 27. august 2022. Sæt allerede nu KRYDS i kalenderen.

Fastelavn
Der afholdes fastelavn søndag den 27. februar 2022. Sæt KRYDS i kalenderen.
Vi mangler frivillige til forberedelserne. Meld jer gerne på gadens facebookside eller til en fra gadeudvalget.

Halloween
Halloween falder den 31. oktober 2021. Der er jo god tradition for, at de enkelte huse pynter op mv.
Der afholdes græskarudskæring på Det høje kl. 13. Sæt kryds i kalenderen, og husk egne græskar og knive/skeer. Hvis nogle vil bage kage, vil det være skønt! Meld jer endelig på gadens facebookside eller til en fra gadeudvalget .

Projekt ”Det høje”
Der har tidligere været planer for at ”polerer” Det høje. Det er besluttet, at der igangsættes et arbejde med at undersøge mulighederne herfor.
I efteråret 2021 bliver borde og bænke højtryksspulet og oliebehandlet. Malene vil stå herfor. Såfremt det vurderes nødvendigt at male bordene sorte, vil det ske i foråret 2022.

Næste gadeudvalgsmøde
Næste gadeudvalgsmøde (inkl. gløgg) er onsdag den 15. december kl. 20 hos Malene.

Kommentarer er lukket