Referat: Valg af formand på ekstraordinær generalforsamling 23. april 2019

Den 23. april 2019 var der ekstraordinær generalforsamling i Abildgaardsgade kl 17.30 på midterstykket.

Emne: Valg af gadeformand/repræsentant i HØF

Joan Juul (28) ledede mødet og konstaterede, at forsamlingen var korrekt indkaldt ifølge vedtægterne.

Frans Bak blev valgt som dirigent. Frederik Juul som referent.

Joan beskrev formandsrollen i henhold til andre gaders vedtægter: Denne sørger for god ro, orden og trivsel i gaden. Formanden er også gadens repræsentant i HØF.

1. Valg til gadeformand

Susanne Kuehn (49) genopstillede ikke som formand. En stor tak til hende for at påtage sig opgaven gennem mange år.

Joan Juul (28) stillede, som den eneste, op til formandsposten og blev enstemmigt valgt.

2. Valg til supplant

Sara Emilie Boas (47) genopstillede ikke. Lars Mortensen (38) blev valgt som suppleant, og Rebekka Plomgaard (17) blev valgt som kasserer, hvor Annie Wulff er fraflyttet.

Næste møde

Den 27. maj afholdes der gademøde på midterstykket kl. 17.30. Her vil der komme et udkast til vedtægter for gaden, og så skal der vælges folk til diverse udvalg. Gadens kasserer fremlægger udkast til budget.

Dagsorden følger.

Kommentarer er lukket