Vigtig orientering vedr. opkrævning af kontingent mm.

Kassereren har bedt om at få udsendt denne meddelelse:
Desværre er alle tilmeldinger til automatisk opkrævning af kontingent mm. blevet slettet ved en
fejl i forbindelse med en justering af bankens foranstaltninger til imødegåelse af hvidvaskning.

Alle husejerforeningens medlemmer vil derfor modtage et indbetalingskort til manuel
indbetaling fra Nets Betalingsservice i den fysiske postkasse i løbet at de næste dage.

Indbetalingskortene indeholder de nødvendige oplysninger, så den enkelte husejer kan tilmelde sig
betalingsservice på ny, hvilket kan anbefales.

Kommentarer er lukket