Bestyrelsesmøde: Fredag den 23. november 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade

Fredag den 23. november 2018 kl. 18.00

Mødet afholdtes hos Jesper Linell i Wiedeweltsgade 25.

Indkaldte: Ingolf Ibus, Jesper Linell, Per Laureng, Susanne Kuehn, Louise Nørgård, Gunvor Bjerre, Gitte Cassias, Caroline Wegener Andersen, Lasse Stæhr, Anne Christine Dahl Hansen (supl.), Jens-Jacob Paludan (form.) & Peter Anderson (kass.).

Afbud: Louise Nørgård, Caroline Wegener Andersen og Lasse Stæhr

Gæst: Randi Rix

Dagsorden:

1. Valg af referent Ingolf Ibus fra Webersgade og ordstyrer Per Laureng fra Jens Juels Gade.

2. Godkendelse af seneste referat. Referatet godkendt

3. Nyt fra formanden.

a. Gadernes tilstand herunder især nedkørte vandrender i AGG. Intet yderligere.

b. Omskødning af Voldmestergade. Der skal foregå en omskødning af Voldmestergade, som skal tinglyses for at den kan indgå i HØF iflg. vores rådgiver landinspektør Jan Hübbe. Husejerforeningen Voldmestergade skal genoplives midlertidigt. De tre husejerforeninger i Voldmestergade, Hallinsgade og J.A. Scwartzgade skal hver have tildelt et CVR nr. og vedtage på deres generalforsamlinger at Voldmestergades areal overdrages til HØF, og ligeledes vedtages på generalforsamling i HØF. Hübbe udfærdiger beslutningsnotat, der kan fremlægges på de 4 generalforsamlinger, hvis vi beslutter os at gå videre med sagen.

c. Indkøb af hjertestarter til kvarteret (Gunvor). Af flere muligheder blev det vedtaget at gå videre med at installere hjertestarteren ved tegnestuen Bilgrav.

d. Per Laureng fremviste tidligere håndskrevne bestyrelsesprotokoller som sammen med fotoalbums, kassettebånd, avisudklip, afhandlinger, diverse fotokopier, mappe med byggetegninger og kulturhistorisk materiale mv. overdrages til Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Model i træ af Jens Juels Gade var stillet frem.

4. Nyt fra næstformanden (formanden for Kartoffelrækkernes Fællesudvalg)

Igangværende byggesager. Afskårne hjørner ved Farimagsgade skal tilbageføres. Ca. halvdelen er i strid med lokalplan. Ingen byggesager har været til høring. Der skal fremover indhentes byggetilladelse ved tagudskiftning. Det foreslås at plakatsøjle opsat af Wilhelm Marstrandsgade istandgøres.

Der har været problem med støjende weekendombygning i Eckersbergsgade fra tidligt om morgen. Hvis der er tvivl om byggeri håndteres i overensstemmelse med lov og regler kan arbejdstilsyn, miljøkontrol og 3F kontaktes.

5. Nyt fra kasseren.

a. Regnskabsorientering ved Peter. Samtlige medlemmer har betalt kontingent. Den automatiske betalingsservice af kontingent er ved en fejl ophørt. Derfor får alle et girokort ved næste opkrævning, og man må tilmelde betalingsservice igen. Beholdningen er kr. 1.361.000, heri indgår opsparing til vandrør i Webersgade og Voldmestergade. Hjerterstarteren er med i 2018 budgettet.

b. Forestående salg af huse. 6 huse og 2 stuelejligheder er til salg. Hus i Webersgade sat ned med 14 %. Der har været stor udskiftning og omløb af husene på omkring 10 %. Salgspriserne forventes at falde efter den nye ejendomsvurdering i september 2020.

6. Nyt fra udvalgene.

a. Håndbogen for Rækkerne ved Caroline. Er færdiggjort fra vores side. Er afleveret til kommunen, uden det der ikke vedrører lokalplanen. Gunhild Witt fra TMF har den til gennemsyn lige nu.

b. Indre bys Lokaludvalg ved Ingolf (& Susanne). Der har været flere henvendelser omkring adgangsforhold, betaling for adgang til Palmehuset og betalingsarrangement, der lukker haven af for offentligheden. Derfor har lokaludvalget afsendt en henvendelse til ejeren ”Statens naturhistoriske Museum” under universitetet for at få en uddybning af forholdene.

c. Byggeforeningernes Fællesforening ved Peter. Næste møde 6. marts 2019.

d. Hjemmesiden ved Gunvor (og Randi Rix). Ikke noget nyt. Sjove og gode historier kan afsendes til Randi.

e. Trafikgruppe ved Gunvor. Der har været 2 møder, og der deltager flere kompetente personer. Der arbejdes på at udfærdige en folder og foretage borgerinddragelse med beboere indenfor et område der søges fredeliggjort for trafik.

f. Affaldssortering ved Jesper & Susanne. Fællesudvalget har forsøgt at få møde med TMF. De tomme haveaffaldscontainere hjemtages i uge 49. Der er forskellige aktører for haveaffald, storskrald, bioaffald og restaffald.

g. Vandrørsudskiftning i VMG og WBG (Lasse). Intet nyt.

e. Loppemarked ved Mogens Arngot HG 34. Dato lørdag den 8. juni 2019.

7. Nyt fra Gaderne samt kommende møder

a. Webersgade (nr. 36) (november 2020)

b. Wiedeweltsgade. (nr. 25) (januar 2021)

c. Jens Juels Gade (nr. 38) (28. januar 2019)

d. Abildgaardsgade (nr. 49) (13. maj 2019)

e. Eckersberggade (2. september 2019)

f. Wilhelm Marstrands Gade (nr. 13) (29. november 2019)

g. Skovgaardsgade (nr. 34) (januar 2020)

h. Høyensgade (nr. 6) (maj 2020)

i. Voldmestergade (nr. 27) (september 2020)

Webersgade: Bagelshjørnet har fået ny indehaver med et mere grillorienteret koncept. I den forbindelse var der sat en stor lysreklame op på facaden, som de blev bedt om at tage ned igen. Ingolf har været i kontakt med indehaveren og ejeren af huset, som er blevet henvist til Forvaltningen for at sikre overholdelse af lokalplan.

Stor udgravning af kælder og anden ombygning har spærret det halve af gaden af pga. betonblandere, fjernelse af bil med Falck og politiets tilstedeværelse.

Eckerbergsgade: Store rotteproblemer.

Skovgårdsgade: Udestue fjernet.

Diverse lystændinger 1. og 2. december i Wiedeweltsgade, Jens Juelsgade, Abildgårdsgade, Wilhelm Marstrandsgade, Høyensgade.

8. Dato for generalforsamling mandag den 25. marts 2019.

Forslag til oplægsholder; Marianne Spang fra Miljøpunkt. Vedtaget at vi i stedet prøver at få nogen til at tale om planerne for opførelse af det nye naturhistoriske museum ved Sølvtorvet. Ingolf undersøger hvem der kan være relevant.

9. Eventuelt.

Kommentarer er lukket