Ekstraordinær generalforsamling 23. april 2019

Grundet uklarhed omkring rollefordelingen, gadeformand og gaderepræsentat, i Abildgaardsgade, ønsker Joan Juul (28) at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i gaden:

“Til orientering er gadeformanden ansvarlig for gadens liv, mens gaderepræsentanten repræsenterer Abildgaardsgade i HØF’s bestyrelse. Vi har i Abildgaardsgade hidtil tildelt begge roller til én person, og jeg foreslår, at det også gælder fremover.

Jeg har tidligere fået gadens opbakning til rollen som gadeformand, men jeg ønsker en legitim afstemning om Abildgaardsgades repræsentant i HØF’s bestyrelse. Jeg ønsker at stille op som gadens repræsentant i HØF, og Lars Mortensen stiller op som suppleant.”

Hvis du også ønsker at stille op, så giv besked til gadeformanden (Joan) på forhånd eller til mødet.

Tirsdag d. 23. april kl. 17:30. 

Vi mødes på midterstykket.

 

Kommentarer er lukket