Formandsskifte

Formanden Jens-Jacob Paludan har meddelt, at han er blevet tilbudt en ny jobfunktion, hvilket afstedkommer, at han ikke kan varetage hvervet som formand for Husejerforeningen.

Suppleanten Anne Christine Dahl Hansen overtager dermed formandshvervet fra den 10. april 2019.

Jens-Jacob takker bestyrelsen for et godt samarbejde gennem årene.

Rasmus Ferhmann er indtrådt i bestyrelsen som repræsentant for Eckersberggade. Velkommen til Rasmus.

Med venlig hilsen
Jens-Jacob Paludan

 

Kommentarer er lukket