Gademøde 17. august 2023. Referat

Deltagere: 25-30 deltagere fra knap så mange huse.
Ordstyrer: Hans, nr. 20
Referat: Jesper, nr. 25

1. Velkommen + dagsorden, ordstyrer og referent v/. Signe gadeformand
Signe foreslog Hans som ordstyrer og Jesper som referent, og således blev det.

2. Status fra gaden, også v/. Signe
Signe gennemgik kort nogle gode ting fra det sidste års tid: Bordene er blevet slebet og malet, sandkassen er udskiftet til en der kan klare noget mere, den ønskede grill er købt, og Signe opfordrede til at bruge den lystigt, og vi havde en fin store fejedag før sommerferien. I øvrigt ikke de voldsomme fællesaktiviteter, men det går op og ned i showbizz.

3. Status på gadens økonomi. Kasserer Flemming fortæller
Flemming betryggede os i at der er penge i kassen. Ganske mange faktisk. Der er godt 50.000,- at gøre godt med, og Flemming opfordrede til at komme med gode idéer til deres brug. Det gjorde folk så under punkt 6.

4. Lidt om arbejdet i husejerforeningens bestyrelse v/. Jesper, gadens repræsentant i bestyrelsen
Jesper fortalte om nogle hovedpunkter i årets arbejde i husejerforeningens bestyrelse [Hvis man vil vide mere om hvad der foregår, læser man referaterne på Kartoffelrækkernes hjemmeside: kortlink.dk/2mdr3].
Megen tid og energi bruges på lokalplanen og kommunens/forvaltningens fortolkning af den. Vi mener at forvaltningen på det seneste strammer fortolkningen af lokalplanens noget løse formuleringer ud over hvad der er hjemmel til. Det fører til nogle afgørelser som vi mener er urimelige – fx at der ikke længere gives tilladelse til terrassedøre til gården som ikke er dobbeltfløjede eller til krav om ændring af en låge hvor lysningerne mellem tremmerne i den ene side er mindre end 25 pct. Men det giver også meget arbejde at folk fx henviser til hvad andre har gjort hvis de får afslag på en ansøgning eller står med et krav om lovliggørelse af noget de har udført uden tilladelse. Hvis man henviser til at den og den jo har sådan et hegn eller sådan en dør som man får afslag på, så skal kommunen behandle det som en anmeldelse af en lokalplanovertrædelse, og så kører karussellen. Lad være med at henvise til andre når I ansøger om dispensation fra lokalplanen!

Bestyrelsen forsøger at få et møde i stand med forvaltningen om fortolkningen af lokalplanen, men det går lidt tungt.

Affaldssortering er næsten fast punkt på dagsordenen. Kommunen er forpligtet til at udbrede sortering i 10 fraktioner, og folk er bange for at få en masse affaldscontainere i haven, jf. den fine folder TIL VILLAER som vi alle modtog for nogle måneder siden. Vores kontakt i Affald&Genbrug bedyrer dog, at man arbejder med en bedre løsning for sådan nogle kvarterer som vores. Der vil i øvrigt blive etableret nogle større lokale ’sorteringspunkter’ – et i Lundsgade og et ved glascontainerne i Stockholmsgade – men der er nu ikke blevet taget første spadestik endnu.

Opladning af elbiler er også tilbagevendende punkt på dagsordenen. Vores eksisterende elforsyning kan som flere gange meddelt, ikke klare den voldsomme merbelastning som udbredelse af privat opladning vil medføre. Så HØFs bestyrelse opfordrer indtrængende til at man ikke lader bil fra den fælles strømforsyning. Et udvalg, der blev etableret lige før sommerferien, skal arbejde på at få bedre ladefaciliteter i kvarteret, men altså næppe inde i vores gader. I øvrigt er det private aktører der ansøger kommunen om tilladelse til opsætning af ladestandere.

Bemærk i øvrigt at parkeringsautomaterne inde i gaderne er nedlagt. Vi er så heldige at der stadig står en i søenden af Wiedeweltsgade som gæster kan benytte, ikke bare med apps, men også med betalingskort.

5. Gadefest den 2. september
Sophie i 23 og Sofia i 19 har meddelt at de gerne vil arrangere gadefest med et tema, og det var der stor begejstring for. Alle blev opfordret til at melde sig til at deltage i arbejdet; meld jer til Sophie eller Sofia! Og de to blev opfordret til at lave et opslag for at mobilisere til udvalget.

Mht. finansiering var der klar opbakning til ikke at være fedtet med gadekassen.

6. Gode idéer til gadens ve og vel
Signe opfordrede til at komme med ønsker og idéer til tilg og aktiviteter i gaden, og der kom allerede på mødet en del som det nye gadeudvalg kan arbejde videre med:

  • Carina i 21 bad om at legehuset bliver flyttet og i øvrigt bliver repareret eller helt udskiftet.
  • Jette i 16 bad om at fodboldmålene bliver flyttet ind til siden efter brug. De er farlige når man kommer cyklende i tusmørke fordi de falder sammen med gaden. Men de er også gode som trafikdæmpere, så de bør i hvert fald males hvide eller med refleksmaling så man ikke ramler ind i dem på cykel.
  • Malene i 36 ville være glad for store blomsterkrukker, også de ville være trafikdæmpende, og argumentet imod var at de har det med at vælte eller ikke blive vedligeholdt. Her kom Bryan i 49 så med forslaget om at man adopterer et bed eller en krukke; han ville selv gerne adoptere bedene i enden mod søen og beskære træerne og plante fx Katost omkring dem. Det blev der klappet meget ad.
  • Søren i 18 konstaterede at gadetræet ud for 18 er døende. Det må der gøres noget ved, om ikke andet fordi der er risiko for at det vælter, også selvom det ikke kan blive som del af en samlet plan.

Men man kan jo ikke bare komme med idéer og ønsker på gademødet. Dem kan man til enhver tid give til gadeudvalget, og hvis man endda selv vil være med til at udføre dem, er det endnu bedre.

7. Valg til gadeudvalget – som konstituerer sig efter mødet
Flemming 32, Malene 36, Christian 41, Signe 5 og Jesper 25 fortsætter i udvalget og Bryan 49, Lars 17 og Mikala 35 træder ind. Velkommen til dem, og farvel og mange tak for mange år i udvalget til Ingeborg i 59!

Gadens hjemmeside bliver snarest opdateret med kontaktmails osv. Udvalget skal dog lige samles og konstituere sig.

8. Eventuelt
Der blev opfordret til at der ikke spilles fodbold sent og ikke altid ud for de samme få huse.

Og så sluttede Signe af med tak til alle for et hyggeligt møde.

Referat, Jesper.

Kommentarer er lukket