Gademøde: Søndag 20. oktober 2019

Vedtagelser af Abildgaardsgades vedtægterne: 

I det seneste år, har vi på gademøder talt om vores manglende vedtægter, forslaget var at “låne” fra en af de andre gader. Alle har været opfordret til at læse vedtægterne og komme med indsigelser. Der er ikke kommet indsigelser.

Forslag til ændring: Simpelt flertal ved fremmøde på gademøde – varslet 14 dage før på kartoffelrækkerne.dk

Orientering fra HØF

Orientering om hjørnehusene: Der er ingen udvikling.

Vandrender: Samler sig stadig meget vand, selvom de er blevet udbedret.

El ladestandere: Mange gader ønsker KK opstiller ladestander i gaderne, men KK havde glemt, at gaderne nu er offentlig. Ikke muligt selv at lave standere.

Affaldscontainerne: Gør jer umage med at trampe over, eller gå til anden gade.

Kælderudgravning: Efter diskussion henstiller AB til udførsel af en professionel rapport, før der laves andre tiltag.

Joan har foreslået stormøde om holdninger i lokalplanen/byggereglement/vejledning til lokalplan, forslaget er faldet.

Om generalforsamling i 3. februar 2020:

Formanden genopstiller.

Kassereren genopstiller ikke.

Næstformand genopstiller.

Budget:

Vi har 9.500. På kontoen nu, og der kommer 11.000 ind.

Kommentarer er lukket