Gademøde: Marts 2016

Hunden Vapse (7) er død!
Forårsrengøring søndag den 22. maj med haveaffaldsafhentning den 26. maj.

Referat af årsmødet i Skovgaardsgade
Deltagere: Sara (24), Peter og Kirsten (28), Henrik (9), Michael og Tine (26), Jens og Gitte (34), Karin (32), Anne (27), Anne (25), Karin Anna og Arne (38), Ole (22).

1. Året der gik – Det blev fremhævet, at arrangementet (rundbold i Østre Anlæg) om eftermiddagen ved sommerfesten var meget vellykket. Mødet anbefalede at festudvalget fortsætter næste år – en opfordring til familierne i nr. 21 og 23.

2. Regnskabet blev godkendt.

Regnskab 2015 i hovedtræk:
Lystænding 1.168
Midterstykket, blomster mm. 2.100
Efterår/forårsrengøring 1.753
Fastelavn 1.380
Gaver 395
Bankgebyr 300
I alt 7.870
+ de 7600.- vi får i år, i alt ca. 15.000.-

3. Budget 2017: Det blev afsat 1000 kr. til blomsterne på midterstykket (Tine, 7). Vi blev enige om at Anne (27) sætter tagrygstigen, som netop hænger i nr. 27, i den blå avis til 800 kr.! I stedet for selv at beskære træet i midten, blev det foreslået at få hyret en gartner til det. Gitte (34) undersøger sagen og fremlægger det ved forårsrengøringen. I denne sammenhæng skal vi vurdere/renovere de hvide pæle i begge ender ved bedene.

4. Valg af gadeformand – Ole blev genvalgt.

5. Gadeudvalg: Jens er fortsat kasserer og Erik og Tina blev genvalgt, Michael genvalgt som revisor.

6. Valg af gadens nye repræsentant i husejerforeningens bestyrelse. Gitte ville gerne men ønskede at vente et år. I kommende år skiftes Peter, Jens og Ole med at vikariere.

7. Sommerfesten: Vi blev enige om at droppe køb af egen grill og i stedet samarbejde med Høyensgade, om at de – ligesom sidste år – låner vores telt og vi låner deres grill. Høyensgade er meget positive.

8. Forslag om at inddrage en eller to P-pladser til cykelparkering. Jens fremlagde forslaget fordi det blev drøftet ved efterårsrengøringen. Vi stemte om det: 0 for – 13 imod

9. Gamle fotos fra gaden! Det blev besluttet at nedsætte et udvalg som indsamlere og forsøge at præsentere en udstilling ved sommerfesten. Udvalget Ole (22) og Karin (32).

10. Datoplan:
Forårsrengøring søndag den 22. maj med haveaffaldsafhentning den 26. maj.
Sct. Hans fællesspisning torsdag den 23. juni.
Vedr. sommerfesten skal der forhandles med Høyensgade om lørdag den 13. eller 20 august.

11. Evt. Etablering af bump og et bedre affaldssystem kommer, når det er muligt for kommunen at gennemføre det – det tager pt. årevis at få noget igennem, som der faktisk er enighed om og husejerforeningen har støttet.

12. En udtalelse:
Som noget helt specialet vedtog årsmødet en udtalelse vedr. parkering på midterstykket:
De forsamlede beboere på årsmødet ønsker meget kraftigt at opfordre bilejer til ikke at parkere på vores eget stykke ”privat fællesvej” – lege- og opholdsarealet – midterstykket, hverken dag eller nat.

undtagen ved af- og pålæsning. Som tidligere omtalt i den grønne breve blev et forslag om at give tilladelse til parkering på kommunens legearealer nedstemt i Borgerrepræsentationen. Men ved at nogle beboere benytter sig at muligheden, fordi skiltningen er mangelfuld, blev der udtrykt nervøsitet for, at denne praksis vil kunne fremme en mulig senere lempelse af den ellers nagelfaste regel om at legearealer er bilfrie – døgnet rundt.

Men venlig hilsen Ole og gadeudvalget.

Kommentarer er lukket