Glimt nummer 11A: Driftsregnskab for nr. 38

Driftsregnskab for nr. 38 i Skovgaardsgade for 80 år siden i 1937:

Til selvangivelsen skal overskuddet på ejendommen og formueforhold noteres:

Indtægt
fra lejer i stuen: 38.- x 12 = 456.-
Leje af egen bolig 540.-
Indtægt i alt 996.-

Udgifter
Skatter 144.-
Vedligehold 143.-
Renter 106.-
Afdrag 101.-
Udgift i alt 494.-

Indtægt overført til selvangivelsen 502.-

Formueforhold:
Ejendomsskyld 18.500.-
Restgæld 2.735.-
I alt formue overført til selvangivelsen 15.765.-

Vedligeholdelsesudgifterne var bl.a.:
Svampeskade 11.13
Skorstensfejning 4.00 ( 1.00 i kvartalet)
Blikkenslager 2.50
Murer 7.50
Snedker 41.00
Diverse 117.87 (incl. husejerforeningen)
I alt 143.-

Det er noget af en tilsnigelse, at jeg har oplyst beløbene i hele kr. Ørebeløbene var faktisk vigtige dengang, se bare på udgifterne til skorstensfejeren.

Oplysningerne er fra to små regnskabsbøger, som Poul har ført fra 1931-59, hvorefter som der står, at nu fortsætter regnskabet i en kolonnebog. Venligst udlånt af Karin og Arne.

Skovgaardsgade og omegns historie, marts 2017
Ole Gade Lorentzen, Skovgaardsgade 22

 

Kommentarer er lukket