Husejerbrev

Et større antal husejere i Kartoffelrækkerne har for nylig fået brev fra Københavns Kommune om, at de døre, de har isat på gårdsiden, ikke er lovlige og derfor skal ændres eller udskiftes.

Henvendelserne fra kommunen ser foreningen som en ændret praksis i fortolkning af Lokalplan 115, som kommunen administrerer vores særligt bevaringsværdige huse efter. Henvendelserne kommer sandsynligvis efter, at en eller flere husejere har affotograferet andres facader i forbindelse med en ansøgning om at installere en ny dør.

Bestyrelsen i HØF (Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade) er opmærksom på de mange sager og forsøger snarest muligt at få et møde med kommunen for at diskutere baggrunden for den ændrede tolkning af lokalplanen. Bestyrelsen ser ikke at kommunen har hjemmel til at ændre praksis med den meget større detaljering af krav.

Bestyrelsen i HØF har ikke mulighed for at gribe ind i de enkelte sager, da det er kommunen, der er myndighed. Og HØF vil derfor ved et møde med kommunen anfægte den stramning i sagsbehandlingen, som ser ud til at udfolde sig i forhold til Lokalplan 115. Foreningen ønsker at anfægte den gennem 30 år udførte slingrende og ulige sagsbehandling, som beboerne i kvarteret oplever.

Det er HØF’s ønske, at alle behandles fair og rimeligt, og at det er muligt for husejerne at gennemskue hvilke regler og retningslinjer, der er gældende.

Bestyrelsen appellerer til, at de enkelte husejere ikke indsender fotos af andre beboeres huse som argumentation i forbindelse med egen byggesag. Kommunen har pligt til at reagere på den slags billeder af døre, vinduer, hegn etc. som ikke er lovlige, og der bliver derfor oprettet en ny sag, hver gang kommunen modtager en ’anmeldelse’ i form af et foto.

For at få et overblik, vil bestyrelsen i HØF gerne vide, hvor mange der har fået en henvendelse fra kommunen om lovliggørelse af gårddøre (eller vinduer). Hvis du/I har fået en sådan henvendelse, så giv gerne hurtigst muligt besked til din/jeres gadeformand.

Hvis det er muligt, så ’træk’ sagen, indtil bestyrelsen har haft møde med kommunen, og der måske kan opnås en mere fair sagsbehandling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade

Kommentarer er lukket