Indkaldelse til Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes:
Mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00 – 21.30 på Bordings Friskole, Øster Søgade 88, 2100 København Ø
(Bemærk at generalforsamlingen starter kl. 19.00)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag den 4. marts 2019.

Forslag til dagsorden samt regnskab for 2018 og budgetforslag for 2019 er vedhæftet denne indkaldelse og referatet fra sidste års generalforsamling kan findes her.

Husk at notere aftenen i kalenderen med det samme – og på gensyn den 25. marts!

Bemærk venligst, at der kun udleveres 1 sæt stemmesedler pr. hus – uanset antal ejere, eventuel opdeling i ejerlejligheder eller lignende.

København den 10. februar 2019

//Jens-Jacob Paludan, formand

Kommentarer er lukket