Indkaldelse til Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdes:
Mandag den 28. marts kl. 19.00 – 21.30 i Esajaskirkens kryptlokale, Mølmøgade 14, 2100 København Ø. (Bemærk at generalforsamlingen starter kl. 19.00)

Forslag til dagsorden samt en række bilag er vedhæftet denne indkaldelse. (Link)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag den 7. marts 2022. 

Referatet fra sidste års generalforsamling kan findes her.

Husk at notere aftenen i kalenderen med det samme – og på gensyn den 28. marts 2022.

Bemærk venligst, at der kun udleveres 1 sæt stemmesedler pr. hus – uanset antal ejere, eventuel opdeling i ejerlejligheder eller lignende.

København den 18. februar 2022

//Jens Haldager, formand

Kommentarer er lukket