Information om Radon

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som trænger op fra undergrunden og ind i huse gennem de utætheder, der er i gulvkonstruktioner, kældervægge og lignende. Gassen findes i alle huse i landet, men der er store geografiske forskelle i omfanget af radonudsivning.

I vores område er radonudsivningen ikke specielt høj, men radongas er sundhedsskadelig – den giver øget risiko for lungekræft – og derfor skal man naturligvis sørge for at reducere udsættelsen for den. Det er til gengæld ret nemt: sørg for grundig og løbende udluftning af kælderen! Og står man over for at grave kælderen ud, kræver det i dag byggetilladelse, som indeholder krav om at ”indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger.”

Enkelte husejere har fået foretaget radonmåling, og så vidt husejerforeningens bestyrelse er orienteret (juni 2018), har de har alle på nær én ligget under den anbefalede grænseværdi på 100 Bq/m3. Den ene måling med forhøjede værdier stammer fra et hus med åbent ned til helt uistandsat kælder og hvor samtlige ventilationshuller var lukket. Her vil man sørge for etablering af den nødvendige udluftning og så få foretaget ny måling i fyringssæsonen 2018-19. Det forventes at målingerne herefter vil ligge under den anbefalede grænseværdi.

Nemt at få målt
Er man imidlertid trods alt bekymret for radonindsivning i sit hus, er det hverken dyrt eller svært at få målt niveauet. Det kræver blot nogle få målere på størrelse med en tændstikæske, der over 2-3 måneder i fyringssæsonen måler niveauerne i nogle af husets opholdsrum samt kælder. En måling koster mellem 500 og 1.500 kr. og kan bestilles via hjemmesiden www.bolius.dk/radonfrithjem hvor man også kan finde mere information om radon, stille spørgsmål til fageksperter og læse om de ofte enkle løsninger, der findes, hvis en måling mod forventning viser et for højt radonniveau i ens hus her i rækkerne.

Samme tekst er netop tilføjet under “Praktiske oplysninger“.

Kategorien ”Lokale nyheder” vil løbende skrive om begivenheder fra hele vores lokalområde i Østervold kvarter. Har du en god historie, er du mere end velkommen til at tippe os på kontakt@kartoffelraekkerne.dk

Kommentarer er lukket