Nyhedsbrev: April 2015

Skovgaardsgade retur!
Sker igen, igen: Kasper og Lise med Nikolas og Katrine er flyttet tilbage i nr. 19 efter få år i Lundsgade

Vi har ikke fået hentet affald i et par dage:
Skraldemændene har fortsat nedlagt arbejdet, og der bliver derfor ikke indsamlet husholdningsaffald i København.

Arbejdsnedlæggelsen skyldes uenighed i forhandlingerne mellem de skraldemænd, der i dag er ansat hos M. Larsen Vognmandsfirma, og deres kommende arbejdsgiver City Renovation, som den 1. maj overtager kontrakterne på Østerbro og Nørrebro fra M. Larsen. Københavns Kommune er ikke part i striden og har ikke ret til at blande sig, så længe renovatøren opfylder sine forpligtelser over for kommunen.

Evt. ekstra affald skal i plastsække og stilles ved beholderen. Husk at lukke sækkene.

Skraldemændene tager alt affald med så snart de kører igen. Affaldsbeholdere som er kørt frem til tømning, skal køres tilbage på plads.

Vi har desværre ikke nogen information om, hvornår arbejdet genoptages, men så snart det sker, vil der komme yderligere informationer og instruktioner her.

Antenneforholdene:
Der er massiv tilslutning i alle gaderne til Fibias kabelløsning, hvorfor husejerforeningen vil underskrive en overordnet kontrakt med dem. Herefter drejer det sig alene om FIBIAS arbejde i forhold til beboerne med hensyn til individuel tilmelding – i maj måned. Arbejdet sættes i gang efter sommerferien, hvis der er over 50% tilslutning.

HUSK FORÅRSRENGØRING NU PÅ SØNDAG DEN 26. APRIL
KL 11-13 MED EFTERFØLGENDE PIZZASPISNING OG GADEMØDE:

1. Tine (7) vil komme med et konkret forslag til forskønnelse af området ved legehuset
2. Rasmus /1.C) har planer om en gadegrill.
3. Nedsættelse af festudvalg til Sct. Hans aften og sommerfesten den 22. august !!!
4. Og andre input …

Venligste hilsener gadeudvalget
Tina (26), Jens (34), Per (23), Erik (16) og Ole (22)

Kommentarer er lukket