Nyhedsbrev: August 2019

Til alle beboere i Skovgaardsgade

Gadefesten:
klarede sig igennem bygerne på bedste vis. Dejligt kød skudt af Peter bror Poul med veltillavede salater og kartofter og ikke mindst desserterne. Karin og Arne (38) kunne endda levere en kæmpe lagkage, der blev tilovers fra deres søster Karens fødselsdagsfest i Nordisk Korthandel – og som ungdomsfesten i nr. 19 til stor jubel overtog resterne af.

Teltet:
Det viste sig at teltet havde set sine bedste dage, så det blev besluttet at forære det væk. Og det var der rift om. Vi har fået lovning på næste år at låne Kaspers og Lises telt mod nogle gode flasker vin.

Fra Bestyrelsen:
Hej alle HØFs gadeformænd og -kvinder!
Kartoffelrækkernes Fællesudvalg har fået en henvendelse fra kommunens Affald&Genbrug med en henstilling om at vi klipper hækkene ind til skel i skyggesiden. Vores biler bliver åbenbart ved en naturlov større og større, og hvis de så ‘trænges ud’ af de opmalede båse af en bugnende hæk, kan selv mikroskraldebilerne ikke komme gennem gaderne – og så bliver der ikke tømt affald den dag 😊
Så derfor: bed folk i jeres gade med bugnende hække om at trænge dem tilbage.
De bedste hilsner, Jesper Linell – Kontaktperson i Fællesudvalget.

P.S. Det gælder også for fx roser, der stikker ud over fortovet. N.B.: på begge sider af gaden.

Nye beboere:
Til gadefesten kunne vi byde velkommen til de nye beboere i nr. 2 – hjørnehuset: Torben og Shelly Straight-Nissen med børnene Oliver (12) of Conrad (9). De kan føjes til gadelisten med Torbens mobil 3133 2041 og email: tsnissen@gmail.com
Ydermere kunne Alexander og Laura (ØF 41) vise deres 3-mdr. baby frem.

Ny film:
Filmfotograf Rasmus fra nr. 21 fik en sølvbjørn ved filmfesten i Berlin for filmen ”Ud at stjæle heste”. Den er snart på plakaten. Pt. er den på nordiske filmdage i Grand.

Cykler:
Man kan nu donere sin gamle cykel til et socialt formål hos mange cykelhandlere.
www.kk.dk/giv-din-cykel-videre

Storskrald: 11. september og 11. december.
Haveaffald: 29.8. – 26.9. – 24.10. – 28.11. (sidste torsdag) – nemaffaldsservice.kk.dk

Sandkassen?
Fra referatet fra gademødet den 28. april står der:
Legehuset skal males.
Sandkassen fjernes og en ny harmonika-model eller anden mindre sandkassemodel købes. (Signe og Rasmus (1B) er ankerpersoner vedrørende legehus og sandkasse).”
Der er nu ikke kommet ret meget sand i plastik-sandkassen, der længe har ligget i den gamle tomme sandkasse? Og det roder ofte ganske meget deromkring!

Ræs i gaden
Den 2. August ved 18.30-tiden om aftenen kom en Mercedes ræsende ned igennem Skovgaardsgade. Heldigvis blev hverken folk eller andet ramt. Bilen havde et fladt fordæk og var i det hele taget helt ødelagt. Ud stiger to unge knægte, der stikker af fra bilen. Vi var mange der bevidnede det og der blev omgående ringet efter politiet. Imens cyklede Ilsas far Paul (24) efter dem og kunne senere fortælle politiet, hvilken opgang de var gået ind i. Vi blev alle afhørt og der blev taget dna-spor fra bilen. Pludselig dukkede bilens ejer op med nogle venner og forklarede at det var hans lillebror der havde “lånt” hans bil. Hele seancen sluttede ved 22.30-tiden, da bilen blev fjernet. En ordentlig en på opleveren for alle os, der var vidner til det.

Protester mod et hegn
Man kan iagttage, at der på det nye hegn mellem nr. 36 og 38 er opsat protester imod hegnet. Det er opsat på egen grund af Karin og Arne i nr. 38 og følger de lokale hegnsregler for gaderne. Det har ejeren af nr. 36 fuldt ud accepteret.

Efterårsoprydningen er søndag den 27. oktober og lystændingen den 1. december.

De venligste hilsener Ole/Gadeudvalget

Kommentarer er lukket