Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 18. juni 2019

Mødet afholdtes hos Jesper Linell, Wiedeweltsgade

Til stede fra bestyrelsen: næstformand Jesper Linell, Wiedeweltsgade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Joan Juul, Abildgaardsgade; Rasmus Fehrmann, Eckersbergsgade; Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrands Gade; Anne Christine Dahl Hansen, Wilhelm Marstrands Gade; kasserer Peter Anderson, Skovgaardsgade; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade.
Ikke til stede fra bestyrelsen: Ingolf Ibus, Webersgade; Gitte Cassias, Skovgaardsgade, Lasse Stæhr, Voldmestergade.
Gæst: webredaktør Randi Rix, Øster Søgade.
Referat: Jesper Linell

Dagsorden
Det ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdtes for at afklare bestyrelsens holdning til et ønske fra ejere af hjørneejendomme til Øster Farimagsgade om et møde med Center for Bygninger med deltagelse fra HØFs bestyrelse, Kartoffelrækkernes Fællesudvalg og repræsentanter for hjørneejendommene. Årsag: flere hjørneejendomme har fået pålæg fra Center for Bygninger om ulovlig hegning, et pålæg som ejerne mener er uden hjemmel og baseret på et ønske fra HØFs bestyrelse om friholdelse af ejendommenes skråt afskårne hjørner.

Beslutning
Bestyrelsen er indstillet på at arrangere et møde med Center for Bygninger efter sommerferien med deltagelse 1-2 repræsentant(er) for Øster Farimagsgadehuse med ‘hjørneafskæringsinteresse’, HØFs formand samt repræsentant for – eller gerne hele Kartoffelrækkernes Fællesudvalg (3 personer).

HØFs bestyrelse opfatter det ikke som et ønske fra HØF at der skal være afskårne hjørner mod Øster Farimagsgade, og det vil HØFs repræsentant gøre klart over for Center for Bygninger ved mødet. HØFs bestyrelses standpunkt i forhold til lokalplanen og andre kommunale love og regler er at de skal respekteres, men at det er kommunen der er myndighed på området, ikke HØFs bestyrelse. HØFs bestyrelse hverken kan eller vil opstille særskilte regler eller krav, og vi vil på mødet gøre det klart at hvis forvaltningen mener eller giver udtryk for at den forvalter efter HØFs ønsker, er det ikke i overensstemmelse med HØFs holdning eller bestyrelsens rolle.

En mail med ovenstående indhold er 19. juni 2019 sendt til repræsentant for ejendomme med ‘hjørneafskæringsinteresse’.

// 3. juli 2019

Kommentarer er lukket