Nyhedsbrev: Februar 2015

Fastelavn er mit navn
Søndag den 15. februar om eftermiddagen for gadens børn og voksne. Husk at gæster er velkomne. I hører nærmere fra Signe og Rasmus (1.C).

Storskrald: 4. marts og 24. juni.
Haveaffald: 26.3. – 30.4. – 28.5. – 25.6. – 30.7.

Indkaldelse til GADEMØDE:
Mandag den 26. februar kl. 19.30 hos Jens i nr. 34.

Dagsorden: (Traditionen tro bydes der på et glas rosé og lidt snacks):
1. Spørgsmål der ønskes drøftet i forbindelse med generalforsamlingen i Husejerforeningen.
2. Året der gik i vores gade og andre forhold af interesse, nye ideer.
3. Regnskabet fremlægger Jens til godkendelse.
4. Budget – herunder ideer til aktiviteter/indkøb af fælles værktøj?
5. Årsplan drøftes.
6. Valg af formand og gadeudvalg.
7. Evt.

Generalforsamling i Husejerforeningen er ugen efter mandag den 2. marts kl. 19.30 – Dagsordenen er lige uddelt i vore postkasser.

Oversvømmelser i kældrene – og hvad kan man gøre?
På opfordring af Michael og Susan i nr. 12 lavede jeg et spørgeskema for at undersøge, hvor stort omfanget af problemerne er her i gaden ved de voldsomme regnskyl/skybrud.

Der kom 9 svar fra gadens beboere:
I fem kældre har der været oversvømmelse de senere år, som jo er velkendt. To huse har været tørre pga. at der ikke er afløb i kældergulvet.

Nr. 15 vil installere en dykpumpe i kældergulvet.

Nr. 13 fik i sommer lavet en faskine i gården langs med muren, 75 cm. Dyb fyldt med granitstumper. Man er velkommen til at se ordningen.

Nr. 16 håber ved hjælp af en acrylplade med tætningslister skruet fast over afløbet kan klare problemet. Erik viste denne anordning på sidste gademøde.

I Jens Juelsgade er otte husejere (heriblandt arkitekter og ingeniører) gået sammen om at få installeret en dykpumpe i kældergulvet. Der er vigtige oplysninger at hente mht. materialer/fabrikater, henvendelse Ole (22). Installeringen koster ca. 10.000.- kr.

Fortove og rendestene
Husk det er beboerne der skal rengøre fortove og rendestene når bilerne er væk.

Antenneforholdene
De lige numre af gaden har fået en orientering om de to tilbud som FIBIA (nyt fibernet) og youSee (eksisterende kabel) har tilsendt os. Der indkaldes senere til møde herom sammen med Høyensgade. Se i øvrigt hjemmesiden.

Gadens beboere – telefon og mail-adresse
I kan på hjemmesiden under Skovgaardsgade tjekke beboerlisten. I kan meddele vores webredaktør Kirsten (28) ændringer eller tilføjelser.

Forslag til årsplan
Forårsrengøring søndag den 26. april (haveaffald 30. april). Sct. Hans aften torsdag den 23. juni. Gadefest enten lørdag den 15. eller 22. august? Efterårsrengøring søndag den 25. oktober. Lysfest søndag den 29. november.

Aktivitetsundersøgelsen i gaden
Sidste år blev der på opfordring og ideer på et gademødet lavet et spørgeskema med ideer til fællesarrangementer. Syv huse besvarede og resultatet ses her, antal ønsker står først:

5: Besøge nyrenoverede huse i Skovgaardsgade
4: Hirschsprungs Samling
2: Udflugt til Trekroner, en sommerdag med madkurv!
2: Statens Museum for Kunst
2: Superkilen med kvartersfornyelser
2: Rundetårn
1: Havnerundfart
1: Prøvespise lokalt
1: Bogklub
1: Fællesspisning med ny grill
0: Udflugt til Vestskoven med bl.a. Ole Rømer Museet og Vikingelandsbyen
0: Assistens Kirkegaard
0: Ørestaden
0: Øster Farimagsgade skoles nye tilbygninger

Da vi nu går mod lysere tider og afholder et gademøde den 26.2. så er der mulighed for på mødet at slå sig sammen og lave arrangementsgrupper til planlægning af disse eller helt andre og nye ideer. Formanden sørger for at uddele invitationssedler undervejs.

De venligste hilsener Gadeudvalget
Tina (26), Per (23), Erik (16), Jens (34) og Ole (22)

Kommentarer er lukket