Nyhedsbrev: November 2015

HUSK: Lystænding
første søndag i advent, søndag den 29. november kl. 17-18 på midterstykket. Med gløgg og æbleskiver og varm kakao!

Mange tak for den fine gave, som vi fik i anledning af vores guldbryllup, blomster og Bojesens abe (så blev den placeret). Kirsten og Ole

Efterårsrengøringen blev klaret, uden dog at klippe træerne. Det må vi gøre i 2016.

Gademødet: De forhold der blev nævnt på det efterfølgende gademøde bliver taget op på de ordinære gademøde i marts måned, en uge eller to før husejerforeningens årlige generalforsamling, der er den 29.3.2016.

Apropos: Jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg IKKE genopstiller som næstformand på omtalte generalforsamling. Om vi skal gøre som flere andre gader, at udpege én til bestyrelsesarbejdet og én som gadeformand, må drøftes på vores eget gademøde før generalforsamlingen.

Til dette gademøde skal vi også drøfte placering af gadens stiger, blomster ved legehuset, om vi skal lave en aftale med Høyensgade om at holde sommerfesten forskudt for hinanden, så vi kan deles om deres grill og vores telt, regnskabet mm.

Fibernet-installationerne er ved at være færdige. De bliver prøvekørt i nr. 22 og 28 her i gaden her i november. Fibia har meddelt, at det i en ikke fastlagt tid fremover, er muligt at få indlagt kabler i huset på samme vilkår som andre – gratis.

Ny skraldeordning: Alle har fået Affald KBH´s pjece vedr. villaer og rækkehuse. For os betyder det (efter forhandlinger med kommunen), at den ene papircontainer i hver gade fjernes og erstattes med enten småt pap eller en todelt beholder til metal/hård plast. Fx vil containeren med småt pap stå i vores gade og den anden i Høyensgade, således at to gader deles om containerne.

En lille rød kasse til farligt affald vil blive uddelt til hver husstand til opbevaring i kælderen. Den sættes så ud foran huset efter behov på afhentningsdagen og kan i mellemtiden bruges til anden opbevaring. Derimod er beholdere til bioaffald frivilligt, hver enkelt husstand skal selv tilmelde sig.

Glædelig jul og godt nytår ønsker gadeudvalget og vores webmaster Kirsten (28)

Tine (26), Erik (16), Per (23), Jens (34) og Ole (22)

 

Kommentarer er lukket