Nyhedsbrev: November 2017

Stillingsopslag: Webredaktør – Hvem kunne det friste???
Husejerforeningen er pt. i fuld gang med at lave en mere tidssvarende hjemmeside. Peter og Kirsten har hidtil opdateret Skovgaardsgade-delen.

Efterårsoprydning
Det regnede natten før og aftenen efter – men sol undervejs på dagen Heldigt!

Efter veludført arbejde i stiv kuling – hvorfor vi lod bladene ligge i de to bede ved søerne, for de blæste op i gaden – spiste vi pizza og drikkelse gav Lene (2), hvorefter vi havde gademøde.

Følgende spørgsmål vil blive taget op på vores årsmøde givetvis i marts – altid en uges tid før husejerforeningens årlige generalforsamling.

Cykelparkering?
Niels foreslog, at en P-plads kunne blive inddraget til cykelparkering. Ole ville – via Gitte, som er vores repræsentant i husejerforeningens bestyrelse – undersøge, hvordan de andre gader har grebet det an, efter at kommunen jo for få år siden overtog de to gadestykker (minus legeområdet). Vi henstiller i øvrigt, som vi plejer, at parkere cyklerne i haverne mellem efterårsferie og påske.

Træerne i gaden
Det langtidsholdbare udvalg vil på martsmødet fremlægge (forskellige) forslag til hvordan træerne bør klippes og vedligeholdes og hvornår. Omkring midterstykket er der 4 træer, der ser ret forskellige ud.

Tine kunne fortælle, at blomsterne ved legehuset er gået i vinterhi, at et par kasse trænger til udskiftning, at der ikke blev brugt ret mange penge i år. Vi udtrykte glæde over Tines arbejde og mindede hinanden om, at Tine har en årlig sum på 1000 kr. til blomsterne.

Erik bemærkede, at det er en god ide på solsiden, at ”binde” cyklerne fast i en elastik i hegnet, så de ikke faldt ud over fortovet enten i blæsevejr eller ved at de blev skubbet af forbipassserende.

Alle beboerne skal huske at feje fortovet, især hvis der her i vinter falder sne. De 4 hjørnehuset skal også feje stykket i ØF og ØS, ligesom beboerne ved midterstykket stadig skal holde halvdelen af gade fri for sne.

Efter lystændingen er der først planlagt fællesmøde – som nævnt – ca. en uge før generalforsamlingen i marts med valg, gadens regnskab (der er ca. 13.000 kr. til rådighed for gadeaktiviteter, fortæller Jens), årsplan med dato for fx gadefesten, ovennævnte punkter og måske flere, der dukker op evt. inspireret af husejerforeningens generalforsamling.

HUSK
Haveaffald: 30.11. – Storskrald:13.12 –
Lystænding 3.12., (1. søndag i advent kl. 17).
Metalaffald er i Hallinsgade.

Med venlig hilsen fra gadeudvalget: Tine 26, Erik 16, Jens 34, Gitte, 34 og Ole 22

Kommentarer er lukket