Gademøde: Mandag den 6. november 2017

Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer – Poul
Referent – Kristina

Velkommen til nye i gaden
Velkommen til Clara, Ask, Nor og Klint i 2C

Nyt fra formanden

 • Lokalhåndbog: Bygger på Københavns lokalplan 1988 om bevaringsværdige bebyggelser. Lokalhåndbogen beskriver reglerne omkring vores huse, hvad må man og hvad må man ikke samt gode råd. Bogen er færdigskrevet fra den store forenings forenings side og ligger nu hos kommunen til gennemlæsning. Bogen kommer blandt andet til at ligge på hjemmesiden.
 • Ombygning og støj: man må ikke lægge byggematerialer på vejen foran husene uden at kommunen har givet lov. Det skal være i container og koster ca. 70 kr./dag, hvis man får tilladelse. Der er forsat en del håndværkere der parkerer ulovligt på midterstykket – man bedes opfordre dem til at læsse af og derefter parkere et andet et sted. Det giver af og til problemer i forhold til den anden trafik i gaden at der holder biler på midterstykket (lastbiler, skraldevogne ol.)
 • Affaldssortering: Der bør snarest komme bioaffalds container til hvert hus samt mindre spande til brug indenfor. Hvis man ikke ønsker bioaffaldscontainer kan man melde dem fra alternativt kan man aftale at dele med naboen. Afmelding på: www.affald.kk.dk

Container til plastik er låst, da man gerne vil have at plastikken kommer i enkeltvis fremfor i en sæk – dette er i forhold til kommunens sorteringsmaskiner. Har man stort plastaffald, må det enten slås til mindre stykker – eller smides i ens egen container til restaffald.

Container til metal kan bl.a. findes i Abildgaardsgade.

De store containere for enden af vejen tømmes hver 14. dag. Vi venter svar fra kommunen ang. træhegn omkring containerne.

 • Rotter: Der ses tit rotter i gaden – det skal meldes med det samme til www.kk.dk/rotter, hvis rotten er set udenfor eller til tlf 33665817 (uden for normal arbejdstid: 33662582), hvis rotten er set indenfor. Se i øvrigt ny vejledning på hjemmesiden.
 • Cykler: Parker venligst ikke cykler ved containerne. Der er fortsat cykelparkering ud for nr. 41. Cykler ved containerne og ud for nr. 41 bliver inden så længe markeret med et bånd – fjern båndet, hvis cyklen er i brug eller skal gemmes – andre cykler fjernes af politiet. (De kan dog hentes hos politiet op til 3 mdr. efter).

Ny hjemmeside for Kartoffelrækkerne/W. Marstrands gade (Randi/Pelle)

 • Randi og Pelle arbejder på en make-over på hjemmesiden for kartoffelrækkerne – den nye hjemmesiden præsenteres. De regner med at den er færdig omkring 1. dec. 2017. Stor ros til siden.
 • Randi overtager nu webmaster posten for den del af hjemmesiden gaden står for. Stor tak til Lars Storm for hans mange år som webmaster.
 • Hvis man har små anekdoter og sjove historier fra gaden så send dem til Gunvor til brug på hjemmesiden.(gunvor.bjerre@mail.tele.dk ) Den gamle hjemmeside lukkes snart ned – så hvis man vil gemme nogle af billederne skal man lige kigge den gamle side igennem og selv gemme dem.
 • Lars sender fra nu af opdaterede navnelister med bl.a. fødselsdage og mailadresser ud pr mail.

Skybrudssikring. Status (Ebbe):

Ebbe orienterer kort:

 • Kartoffelrækkerne er planlagt at skulle skybrudssikres af Hofor i 2030-35.
 • Forslagne om skybrudsikring ved GF i den store forening blev nedstemt.
 • Skybrudsgruppen ser på evt. mulige tiltag man kan gøre for at sikre husene og sender snarest en opdatering ud.

Gadens økonomi
Steen orienterer – bla. var der fint overskud fra gadefesten

Fremtid for Øster Søgade/HØF efterlyser ideer til brug af området (Ensretning? Supercykelsti? Rekreativt område m.m. Kom med gode forslag)

Punktet springes over grundet tidsmangel – har man gode ideer sendes de til Gunvor

Fejedag og lystænding 26.11.

Nyt fra udvalg

 • Legehus-udvalget: Gaden henstiller til at legehuset bliver frisket op med maling og graffiti fjernes på taget.
 • Bede-konerne: Der er kommet ny beplantning.

Eventuelt
Der er stillet forslag om at gøre Øster Farimagsgade til 40km/t zone.

Andreas(3) og Ole(2) har stillet forslag om en madklub i gaden. Alle der har lyst til at være med kan skrive til Andreas og Ole – se den mail de har sendt ud til alle.

// Kristina (WMG 8)

Kommentarer er lukket