Nyhedsbrev: Oktober 2016

Hastighedsdæmpende foranstaltninger
Så er bumpene etableret. Vi håber at det vil gavne på den måde at bilerne kører mere langsomt gennem gaden.

Efterårsrengøring i gaden
Søndag den 30. oktober kl. 11
(netop den dag sommertiden ophører).

Der er meget at rydde op her om efteråret, så der bliver nok at lave. Ekstraposer bliver indkøbt. Træerne bliver studset, da de afventer et senere foreslået udvalgsarbejde.

Efter indtagelsen af lune pizzaer med øl og sodavand, så er der traditionen tro gademøde:

Til gademødet: Punkt 1 – træerne i gaden
Er der én ting vi kan blive uenige om her i gaden, så er det træerne: hvordan og hvornår skal de beskæres; skal det være før eller efter blomstring, om foråret, sommeren eller efteråret samt om hvor store de må være. De forskellige synspunkter er blevet fremført på gademøder gennem adskillige år.

Da der ikke ved forårsrengøringen blev taget fat om træerne, så klippede Erik og jeg et af de fire træer på midterstykket kraftigt ned. Vi vurderede, at det var fornuftigt at give dem en ordentlig omgang, som vi plejer. Det faldt nogle beboere for brystet, så vi stoppede, hvorfor de fire træer ser noget uens ud. Træerne på midterstykket er vores og skal passes bedst muligt. Træerne for enderne af gaden er i princippet kommunens, men indtil nu har vi passet dem som vores egne. Træet i midten blev af en gartner tyndet ud i år, men ikke skåret ned, men er det ikke for stort?

Her på gademødet efter efterårsrengøringen foreslår jeg at der nedsættes et udvalg, der undersøger disse problemstillinger, dvs. får råd af fagfolk og opstiller mulige scenarier og planer for fordele og ulemper ved pasningen af træerne, samt leder beskæringerne af træerne fremover. Dette kunne munde ud i en indstilling til gade-års-mødet i marts, hvor vi så blive enige om en plan for, hvad og hvornår vi fremover passer bedst på vores træer. Om (nogle) træer bør udskiftes bør inddrages i udvalgets arbejde.

Punkt 2 – ?

Men venlig hilsen Ole (22) og gadeudvalget

Kommentarer er lukket