Gademøde 8. juni 2022

Ref. Frederik + ordstyrer

1. Orientering fra HØF (formand)
HØF arbejder med udfordringer med El-biler. Og henstiller til, at folk ikke etablerer ladestik på husene. Elnettet har ikke kapaciteten. Risiko for strømsvigt i gaderne. Der henstilles til, at alle klipper hække og gevækster helt ind til bag rækken med brosten, så de ikke generer gående, folk med barnevogne og rollator mm. Samt giver plads til parkeringen på ulige siden. Der henstilles til, at folk stiller deres cykler i forhaven eller gården. Der anbefales at havelåger åbner ind i haven. Dette er i tråd med kommunens
anvisninger og praksis i Kbh.

2. Gadeøkonomi (Rebekka)
Saldo: 14.807,22kr
Årsbudget:
Fastelavn: 1.000 kr
Gadefesten: 7.000 kr
Lystænding mm: 1.900 kr
Gadefejning (renovering o.s.v): 4.000 kr
I alt: 13.900 kr.

3. Indretning af midterstykket:
Oplæg ved Martin (se bilag i dagsorden og FB)
Oplæg ved Lars Mortensen (se bilag i dagsorden)
Oplæg uden mål
Sandkasse vedtaget – byg selv projekt med låg.
Fodboldmål vedtaget for en prøveperiode på 6 mdr.
Loungemøbler nedstemt
Diskussion om boldspil på midterstykket 12 stemmer for mål
12 stemmer mod mål – ny afstemning grundet uklarhed, som endte med vedtagelse for mål. Målene indkøbes for en prøveperiode, hvorefter der evalueres til næste gademøde ift gener. I fald generne bliver for store, bortskaffes mål.
Grill skæres fri
Pizza grill er nedstemt
Martin leder efter fodboldmål på DBA. Tilbød at købe og tage dem i sommerhus, hvis prøveperioden ender sådan

Økonomi i dette projekt:
Vi tager 2000 kr fra sommerfest, så gadeudvalget får 6000 kroner at arbejde for til sandkasse og mål. Der er således 5.000 til sommerfesten.

Sommer/Gadefest 3. September
Festudvalg: Toke, Ida, My
Planter: Sascha, Ditte

4. Lars vil gerne have en næstformand. Det blev vedtaget, at der køres efter et rotationsprincip indenfor gadeudvalget.

Kommentarer er lukket