Dagsorden: Gademøde den 5. Oktober 2022

Vi mødes på Bordings Friskole, SFO’en kl. 19.30

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Kommentarer til referat fra sidste gademøde
 5. Nyt fra husejerforeningen (HØF)
  • Bestyrelse, ny sekretær
  • Gadebidrag fra Husejerforeningen
  • Evt. Fornyelse af husenes elkapacitet
  • Fornyelse af vandrør i Webersgade
  • Bygningsdirektiv om energibesparelser
  • Kontingent
  • Fællesarrangementer (foreningens 150 års jubilæum)
  • Oprettelse af webarkiv
  • Generalforsamling
 6. Opsamling fra sidste gademøde (cykler, ladcykler, træer, gadeborde )
 7. Gadens økonomi
 8. Referat fra – og nedsættelse af udvalg (vedligeholdelse, gadefest, forskønnelse, cykelmafia, webredaktør)
 9. Vigtige datoer (gadefejning, lystænding, næste gademøde)
 10. Eventuelt

Kommentarer er lukket