Gademøde: Marts 2018

Referat af årsmødet i Skovgaardsgade 2018

Deltagere: Tom (15), Kirsten og Ole (22), Tine (7), Anne (25), Erik (16), Ulrik (2), Gitte (34) og Karin (32).

NB
Flere opfordrede til at vi genoptog traditionen med en gang om måneden i vinterperioden at spise på enten Gravy eller Hønen og Ægget. Alle der har tid og lyst kan tilmelde sig:
Vi når det lige torsdag den 5. april kl. 18.30 hos Gravy – Tilmelding senest 3 dage før, mandag den 2. april til Kirsten og Ole i 22.

1: Træerne
Vi hørte ikke fra udvalget om hvilke muligheder for pasning af træerne, der kunne anbefales. Vi besluttede at lade træerne blomstre i år (de blomstrer kun med 2-års-skuddene). Dvs. at vi ikke rører dem til forårsrengøringen. Når de er afblomstret får de alle (undtagen mod søen) er ordentlig omgang ligesom træet foran nr. 14-16.

2: Cykelstativer
Ideen om at inddrage en P-plads, som tidligere er fremsat, lod vi ligge. De andre gader har problemer med permanent parkerede cykler, manglende oprydning mm. Vi henstillede, at de, der parkerer cykler på solsiden, får monteret en elastik, således at de ikke fylder for meget, vælter ned på fortovet og evt. skrammer bilerne. I øvrigt mente mange, at cyklerne det meste af året burde kunne stå inde i haverne, der jo uden for solsæsonen er ret så tomme.

3: Regnskab 2017
Godkendt i sine hovedtal – stort set det sammen som sidste år. Revisoren var helt tryg, selv om han ikke var til stede. Det blev ”beklaget”, at blomsterbudgettet på 1000 kr. var overskredet med 11 kr.

4: Budget 2018
Da der skal indkøbes nye krukker til blomsterne, gav vi udvalget 3000 kr. i 2018. En lang slange til vanding af blomsterne blev anbefalet. Der skal også bruges noget på at renovere legehuset. Kasper og per blev bevilget indkøb af lidt flere julelys til gadetræet i midten (1000 kr.).

Gadebordene trænger til en grundig renovering, pudsning med den grove rundsliber med efterfølgende skurebørste og afsluttende behandlet med olie (500 kr.)

5: Hjemmesiden
Den blev rost meget. Fint at GLIMT´ene ligger der, men man kan altid bestille et papireksemplar hos Ole. Det blev anbefalet at tilmelde sig Kartoffelrækkernes facebookside. Hvis man vil have noget lagt ind dér, så vil Søren (11) givetvis hjælpe. Det blev noteret, at der stadig ingen lokal webredaktør er fundet til kontakt til foreningens nye hjemmeside.

6. Affaldssortering
Det blev bemærket, at man kan bede om afhentning af BIO-containeren og gå sammen med en eller flere naboer. Den bliver jo tømt hver uge.

7. Foreningens generalforsamling
Det blev noteret at der var et ønske om en hjertestarter, men at der allerede var en i Uppsalagade ved børneinstitutionen, ret så centralt.

8: Følgende datoplan blev vedtaget:

 • Forårsoprydning søndag den 22. april kl. 11
 • Loppemarked lørdag den 16. juni
 • Sct. Hans-aften med spisning og bål lørdag den 23. juni
 • Gadefest lørdag den 18. august (som nu og fremover (så vidt muligt) afholdes den 3. lørdag i august)
 • Efterårsoprydning søndag den 28. oktober
 • Lystænding første søndag i advent den 2. december
 • Fastelavn søndag den 3. marts 2019 (ligger ikke i vinterferien)

9: Udvalg

 • Forårs- og efterårsoprydning (Erik, 16 og Ole, 22)
 • Sct. Hans aften, hvor vi stiller telt op kl. 16.
 • Gadefesten ??? (HVEM MELDER SIG TIL UDVALGET)
 • Lystænding (Michael og Tina, 26, Anne, 25, Per og Karin, 21)
 • Fastelavnsudvalg (Rasmus og Signe, 1B)
 • Blomsterudvalg (Tine, 7 og Kirsten, 22)
 • Legehusudvalg ???
 • Webredaktør ???

10: Valg

Genvalg på alle pladser
(Gadeudvalget er Gitte, 34, Erik, 16, Tina, 26, Jens, 34, Ole, 22 – med Michael (26) som revisor)

11. Evt.

 • Familien i hjørnehuset i nr. 27 har købt et mindre hus i W. Marstrandssgade 20 og flytter 1. juni. En fransk familie med to børn har købt huset.
 • Det siges fra velunderrettet side, at vi har et meget lavt indhold af Radon her i området. Det udgør altså ingen fare..
 • Der findes et kloak-rensebånd i nr. 25.
 • Den lille grensaks (100 cm.) efterlyses – den plejer at være hos Ole i nr. 22.

Referat Kirsten og Ole, 22

Kommentarer er lukket