Bestyrelsen

Bestyrelsen består dels af generalforsamlingsvalgte medlemmer, dels af gadernes repræsentanter.

Formand: Anne Christine Dahl-Hansen, Wilhelm Marstrands Gade 12
formanden@kartoffelraekkerne.dk

Næstformand: Jesper Linell, Wiedeweltsgade 25 – 61312636
jesper@linell.dk

Kasserer: Birgit Kristiansen, Jens Juels Gade 20 – 30297428
birgit.kristiansen09@gmail.com

Suppleant for formand, næstformand og kasserer:
Martin Holm, Høyensgade 9 – 40140109
martin-holm@mail.dk

Foreningens voldgiftsmand:
Sigmund Lubanski, Jens Juels Gade 30 – 20757810
siglub@erst.dk

Valgt på de lokale gademøder:

Ingolf Ibus, Webersgade 36 – 40871565
ingolf@ibus.dk

Jesper Linell, Wiedeweltsgade 25 – 61312636
jesper@linell.dk

Per Laureng, Jens Juels Gade 38 – 24974204
perlaureng@gmail.com

Lars Mortensen, Abildgaardsgade 38 – 40346742
lars@mortensenfilm.dk

Tilde Steen Dogan, Eckersbergsgade 27
tildesteen@gmail.com

Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrands Gade 13 – 21243320
gunvor.bjerre@mail.tele.dk

Gitte Cassias, Skovgaardsgade 34 – 29907091
gittecassias@gmail.com

Caroline Andersen, Høyensgade 6 – 60896044
caroline@skraastreg.dk