Bestyrelsen

Bestyrelsen 2018-19 består dels af generalforsamlingsvalgte medlemmer, dels af gadernes repræsentanter.

Valgt af generalforsamlingen 19. marts 2018:

Formand: Jens-Jacob Paludan, Jens Juels Gade 50
paludanjj@gmail.com

Næstformand: Jesper Linell, Wiedeweltsgade 25 – 61312636
jesper@linell.dk

Kasserer: Peter Anderson, Skovgaardsgade 28 – 53820066
kasserer@kartoffelraekkerne.dk

Suppleant for de tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:
Anne Christine Dahl-Hansen, Wilhelm Marstrands Gade 12
acdahlhansen@gmail.com

Valgt på de lokale gademøder:

Ingolf Ibus, Webersgade 36 – 40871565
ingolf@ibus.dk

Jesper Linell, Wiedeweltsgade 25 – 61312636
jesper@linell.dk

Per Laureng, Jens Juels Gade 38 – 24974204
per.laureng@skolekom.dk

Susanne Kuehn, Abildgaardsgade 49 – 24289501
susannekuehn@hotmail.com

Louise Kyhl, Eckersbergsgade 37- 26807804
louisekyhl@gmail.com

Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrands Gade 13 – 21243320
gunvor.bjerre@mail.tele.dk

Gitte Cassias, Skovgaardsgade 34 – 29907091
gittecassias@gmail.com

Caroline Andersen, Høyensgade 6 – 60896044
caroline@skraastreg.dk

Lasse Stær, Voldmestergade 27 – 31787816
lassestaer@gmail.com