Regnskab og budget

Vedtaget budget for 2022: Budget for 2022

Godkendt regnskab for 2021: Regnskab for 2021
Vedtaget budget for 2021: Budget for 2021

Godkendt regnskab for 2020: Regnskab for 2020
Vedtaget budget for 2020: Budget for 2020

Godkendt regnskab for 2019: Regnskab for 2019
Vedtaget budget for 2019: Budget for 2019

Godkendt regnskab for 2018: Regnskab for 2018
Vedtaget budget for 2018: Budget for 2018

Godkendt regnskab for 2017: Regnskab for 2017
Vedtaget budget for 2017: Budget for 2017

Godkendt regnskab for 2016: Regnskab for 2016
Vedtaget budget for 2016: Budget for 2016

Godkendt regnskab for 2015: Regnskab for 2015
Vedtaget budget for 2015: Budget for 2015

Kontingent
Huse med pligt til gadevedligeholdelse (326 huse): 1000,00
Tre mellemhuse uden forhaver: 600,00
Huse i Webersgade (31 huse): 500,00

Kontingent gælder for kalenderåret 2022 og opkræves til betaling den 5. maj 2022

Alle kontigentsatser er beregnet pr. hus – uanset antal ejere og medejere.

Husejerne i Webersgade opkræves hver 2000 kroner pr. år til en vandrørskonto, der etableret med henblik på en kommende udskiftning af hovedvandledningerne I gaden. Disse bidrag til vandrør opkræves sammen med kontingentet til betaling den 5. maj 2022.

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne tilmelder sig betaling via betalingsservice.