Flere hegnssager er varslet fra Københavns Kommune

Bestyrelsen for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade har siden generalforsamlingen modtaget 6 sager med varslinger om hegn, der ifølge kommunen ikke lever op til den bevarende lokalplan for Kartoffelrækkerne.

Forretningsudvalget er opmærksom på, at der er yderligere et par sager i de andre husejerforeninger, men vi mangler et samlet overblik over omfang og karakter af sagerne, og vi vil gerne have kontakt til de berørte husejere. Vi har derfor bedt Københavns Kommune om at sætte alle igangværende sager i bero og bedt om en status på igangværende sager. Teknik og Miljøforvaltningen har hertil orienteret os om, at de den 10. december 2019 har oprettet 12 sager i gaderne, efter inspektion, på baggrund af en eller flere borgerhenvendelser. De har siden fået 27 anmeldelser om ulovlige hegn, som de endnu ikke har nået at besigtige.

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen henvendelser om hegn fra beboere, eller andre, og vi ved derfor ikke hvem de berørte husejere er, eller hvad præcis problemstillingen kan være. Vi regner med, at bestyrelsen orienteres af kommunen om evt. sager, men da de kommer drypvis og vi gerne vil være på den sikre side, vil vi meget gerne høre fra husejere, der har fået eller får en henvendelse om lovliggørelse af deres hegn, og som ikke allerede er i kontakt med bestyrelsen, enten ved formanden eller gaderepræsentanten.

Man kan skrive til e-mail: formanden@kartoffelraekkerne.dk

Kommentarer er lukket