Nyhedsbrev: April 2020

Undskyld

I sidste gadebrev glemte jeg at notere, at Shelly fra nr. 2 også var til stede på årsmødet. 

Forårsrengøringen søndag den 26. april kl. 11.

I disse coronatider holder vi forårsrengøringen efter de gældende regler, men denne gang spiser vi ikke pizzaer sammen og holder ikke gademøde med mindre, at der er et presserende punkt, som bør tages op nu.

Følgende er et citat fra Årsmødet i januar:

  1. Drøftelse af legehus og omegn 

Tine refererede samtaler med Niels og Ida (6) om at legehuset og omegn skulle have en renovering fx med bænk omkring træet (til de voksne), selve huset, sandkasse til de mindste. Bemærkninger: Det lyder rigtig godt, pas på at udgang fra legehuset ikke bliver mod bilerne. Måske skulle vores bord/ bænke også have en omgang/erstattes? Vi besluttede at nr. 6 laver en skitse med et overslag på en ca. pris, som vi kan tage stilling til på et indkaldt møde kl. 17. (Evt. ved forårsrengøringen). Niels er tovholder og Tine inddrages vedr. blomsterne. 

2. Trafik i gaden

Det blev besluttet at nedsætte et udvalg, som kunne lave et oplæg til os om trafik-situationen (der er stadig megen trafik gennem netop vores gade) med henblik på næste års HØF-generalforsamling. Bo (anker) og Michael (26) vil gerne, flere kan tilmelde sig til Bo

3. Budget 2020.

Vi har ca. 11.500 til rådighed i år, heraf til blomster ca. 1000, resten reserveres bl.a. til punkt 1.

Storskrald: 11.3. og 10.6.

Haveaffald: Altid den sidste torsdag i måneden.

P.S.:

Om der i år bliver afholdt loppemarked, om vi spiser i dagen til Sct. Hans, om vi afholder gadefest i august vides pt. ikke. Det afhænger af de til enhver tid gældende regler.

Fastelavn:

Et billede, der indeholder udendørs, person, bygning, personer

Automatisk genereret beskrivelse

Børnenes tøndeslagning: Ilsa (24) blev både kattekonge og kattedronning.

De voksnes tøndeslagning: Ole (22) kattekonge og Christian (1.B) kattedronning.

Kommentarer er lukket