Følgebrev til referat fra generalforsamlingen

Kære husejere

Tak for en generalforsamling med stort fremmøde og meget engagement.
I får her referatet – en smule forsinket pga. vinterferie – som jeg håber, I vil læse.

Jeg vil særligt gøre opmærksom på, at vi opfordrer medlemmerne til at komme med eventuelle kommentarer og/eller ændringsforslag til Husejerforeningens lokalplansvejledning og meget gerne inden den 3. april. Alternativt kan man henvende sig til formanden, hvis man ønsker et møde om sagen.

Vejledning til lokalplanen ligger på hjemmesiden, og bemærkninger sendes til formanden på mail: formanden@kartoffelraekkerne.dk, hvorefter bestyrelsen vil behandle dem.

Med venlig hilsen

Anne Christine Dahl-Hansen

Formand for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade

Kommentarer er lukket