PRAKTISKE OPLYSNINGER

Lokalplanen og servitutter

Lokalplan nr. 115 er vedtaget i 1988 i henhold til lov om kommuneplanlægning. Lokalplanen gælder for området begrænset af Øster Farimagsgade, Webersgade, Øster Søgade og sydvestskellene af ejendommene med matr.nr.ne 755 og 762 Østervold Kvarter.

Lokalplan nr. 115 – Kartoffelrækkernes lokalplan. Læs før du bygger om! Og søg i meget godt tid før det påtænkte byggeri om byggetilladelse via Teknik- og Miljøforvaltningens hjemmeside.

Lokalplanen bestemmer generelt, hvad dette område skal/må anvendes til. Det fremgår, at lokalplanen skal opretholde området som boligområde samt sikre bevaring af den eksisterende byggeforeningsbebyggelse.

Servitutter
Foruden den regulering, der finder sted ved lokalplanen, er der på den enkelte ejendom tinglyst en række servitutter.

Servitutterne omfatter typisk forhold vedrørende ejendommens benyttelse, forsyningsledninger, hegnspligt etc. Servitutterne på en ejendom bør kendes af enhver husejer. Der kan være forskel
på servitutterne fra ejendom til ejendom, og det er derfor vigtigt, at man gør sig bekendt med servitutterne evt. skaffer sig en kopi.

Servitutterne for den enkelte ejendom findes i tingbogen på København Kommunes Tinglysningskontor. Vær opmærksom på, at tinglysning i dag finder sted elektronisk således, at den skrevne tingbog der findes på tinglysningskontoret ikke længere er ajourført. På tinglysningskontoret kan man få en udskrift til gennemsyn. Man kan indhente en udskrift ved skriftlig henvendelse til tinglysningskontoret.

De servitutter, der gælder for ejendommene i Kartoffelrækkerne vil almindeligvis være indeholdt i det oprindelige skøde på ejendommen.

Tinglysningsoplysninger kan hentes gratis på www.tinglysning.dk

Samt ved personlig henvendelse hos:

Tinglysningskontoret
Hestemøllestræde 4, 2.tv.
1464 København K