PRAKTISKE OPLYSNINGER

Lokalplan 115

Kartoffelrækkerne er et unikt kvarter i en storby, og det skyldes ikke mindst, at kvarteret har bibeholdt sit eget udtryk i de mere end 150 år, der er gået siden Arbejdernes Byggeforening startede byggeriet. Husene blev opført i gode materialer, der stadig holder, og med en fleksibilitet, som gør, at husene har kunnet tilpasse sig tidernes forandringer – fra boliger for en familie på hver etage til i dag at være moderne en-familieboliger, der med renovering og istandsættelse opfylder dagens krav til komfort. Det tætte, lave byggeri med god mulighed for kontakt til naboer er den dag i dag vigtig inspiration, når nye byggerier opføres.

Kartoffelrækkerne har stor værdi. Ikke kun i kroner og øre, men i lige så høj grad kulturhistorisk. Det skal vi værne om, og det har vi som ejere pligt til at værne om, for Københavns kommune udfærdigede i 1988 en lokalplan for vores kvarter (vedtaget i 1988 i henhold til lov om kommuneplanlægning). Lokalplanen skal sikre, at tilpasninger af husene til moderne boliger sker i respekt for husenes og kvarteret karakter. Der er tale om en bevarende lokalplan, som i modsætning til en fredning, giver mulighed for ændringer inden for visse rammer.

Formålet med lokalplanen er at opretholde området som boligområde samt at sikre bevaring af den eksisterende byggeforeningsbebyggelse, der rummer særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.”

Kartoffelrækkerne er et eftertragtet kvarter med særlige kvaliteter. Sådan skal det gerne blive ved med at være, og derfor er det vigtigt at følge de retningslinjer, som lokalplanen har fastlagt. Den enkelte husejer synes måske ikke det gør så meget, at regler ikke lige følges, men hvis alle gjorde det, ville kvarterets unikke udtryk hurtigt kunne ødelægges. Så HØF anbefaler at følge de rammer, der er fastlagt i lokalplan 115.

Denne vejledning er en opdatering af den første udgave fra år 2000, udformet af Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade (HØF) for foreningens medlemmer.

Formålet er at vejlede husejerne i forbindelse med såvel ombygninger, som med den løbende vedligeholdelse af husene.

Vejledningen er tænkt som en hjælp til, hvordan vi alle kan være med til at bevare vores kvarter, til glæde for os selv og fremtidige beboere. Vejledningen opdateres løbende, så den tilstræber at være i overensstemmelse med gældende myndighedspraksis.

Se den fulde Lokalplan 115
Se hele HØF’s vejledning til Lokalplan 115
Se HØF’s procedure ved tvivl om overholdelse af Lokalplan 115