Gademøde: 14. marts 2018

Pkt. 1 – Valg af dirigent og referent

Grundet begrænset fremmøde blev der ikke fundet behov for en dirigent. Ingolf Ibus, nr. 36, påtog sig opgaven som referent.

Pkt. 2 – Formandens beretning

Formanden Ingolf Ibus fremlagde sin beretning. Kan findes her.

Pkt. 3 – Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 4  – Etablering af nye vandrør og drøftelse af finansieringsmodel

Beholdningen på opsparingskontoen til udskiftning af vandrør var godt kr. 263.000 ultimo 2017. Der er 31 husstande i gaden. Hvis der estimeres en udgift på omkring kr. 30.000 pr. husstand vil der mangle ca. kr. 22.000 pr. husstand. Kan eventuelt udlægges af HØF med fortsat årlig betaling til vandrørskontoen i afdragsøjemed. Det blev fastholdt at holde fast i en hurtig udskiftning af vandrørene og samarbejde med Voldmestergade herom. Hvis der skal tages stilling til et konkret tilbud og en finansieringsmodel skal der indkaldes til et ekstraordinært gademøde så alle gadens beboere kan vide hvad der skal tages stilling til, for her fra vælge nødvendigheden af at møde frem.

Pkt. 5 – Regnskab – fremlæggelse og godkendelse

Kasseren havde meldt afbud, men havde videregivet oplysninger om regnskabet til Formanden. Indtægterne havde været kr. 3.000 i form af tilskud fra HØF. Udgifterne var dels en udgift til gademødet (kr. 500 for leje af Stalden) og dels kr. 300 i bank gebyrer. Med disse bemærkninger kunne regnskabet godkendes. Det forudsattes at et regnskab blev tilgængeligt på et senere tidspunkt (kan findes her).

Pkt. 6 – Valg af gaderepræsentant til HØFs bestyrelse

Ingolf Ibus, nr. 36, blev valgt.

Pkt. 7 – Valg til gadeudvalget

  1. a) valg af formand, Ingolf Ibus, nr. 36, blev genvalgt til formand.
  2. b) valg af næstformand, Kim Kirkegaard, nr. 42, blev valgt.
  3. c) valg af 2 suppleanter, Alexander Plank-Nielsen, nr. 50, og Ellen Rofeldt, Øster Søgade 42, blev valgt.

Pkt. 8 – Eventuelt

Ingen bemærkninger til eventuelt.

Kommentarer er lukket