Gademøde: Mandag den 18. marts 2019 – Indkaldelse

Indkaldelse til det årlige ordinære gademøde i Gadeforeningen for Kartoffelrækkehusene i Webersgade.

Tid: Mandag d. 18. marts 2019 kl. 19.30

Sted: ”Stalden”, Øster Farimagsgade 14

Der vil være nogen ved porten til at lukke jer ind.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Status og drøftelse omkring vandrørssituationen
 5. Regnskab – Fremlæggelse og godkendelse
 6. Valg af gaderepræsentant til HØFs bestyrelse
 7. Valg til gadeudvalget (Formand Ingolf Ibus, nr. 36 og suppleant Ellen Rofeldt, Øster Søgade 42, er ikke på valg.):
  1. Valg af næstformand, Kim Kirkegaard, nr. 42, er på valg
  2. Valg af kasserer, Moritz Schramm, nr. 30, er på valg
  3. Valg af 1. suppleant, Alexander Plank-Nielsen, nr. 50, er på valg
  4. Valg af revisor – Ingolf Ibus, nr. 36 er på valg
 8. Evt.

Som det fremgår, er der plads i gadeudvalget, hvor man kan være med til at præge trivsel, aktiviteter og udvikling i gaden.

Hvis der er beboere der har kommentarer til punkterne på dagsorden, men ikke er i stand til at deltage på mødet, kan man give en fuldmagt videre eller henvende sig til gadeformanden Ingolf Ibus i nr. 36.

Mvh

Bestyrelsen for

Gadeforeningen for

Kartoffelrækkehusene i Webersgade

Kommentarer er lukket