Gademøde 16. juni 2019. Referat

Gademødet blev afholdt i forlængelse af store fejedag hvor der blev fejet, beskåret, klippet og nusset i solen af mange af gadens børn og voksne. Vi var en god snes deltagere i mødet.

DAGSORDEN

 Nyt fra husejerforeningens bestyrelse
Jesper Linell, nr. 25, redegjorde for konflikten mellem husejerforeningens bestyrelse og en gruppe beboere som mener at bestyrelsen uden opbakning fra beboerne arbejder for at stramme lokalplanen. Jespers redegørelse var i høj grad en gentagelse af redegørelsen i seneste gadeudvalgsmødereferat og referatet fra husejerforeningens generalforsamling i marts. Jesper opfordrede indtrængende til at man læser disse referater og den omdiskuterede lokalplansvejledning for at være forberedt på den/de diskussioner der måtte komme i kvarteret og på næste generalforsamling. Uanset hvad man måtte have af holdning til problematikken, er ‘folkelig opbakning’ til den linje som den nuværende eller eventuelt ny kommende bestyrelse følger, vigtig.

Ny gadeformand
Jesper ville gerne fritages fra rollen som gadeformand, og uden de store sværdslag indvilligede Søren Teisen, nr. 18, i at overtage rollen – forudsat at han kan delegere opgaver til resten af gadeudvalget. Jesper fortsætter som gadens repræsentant i husejerforeningens bestyrelse.

Gadefest
Gadefesten bliver i år lørdag den 31. august. Man opfordres til at melde sig til at være med til at arrangere. [Efterfølgende har Flemming von Holck, nr. 32 lavet dette opslag på gadens facebookgruppe: https://www.facebook.com/events/480532025847343/. Se det!]

Andet der måtte falde for

  • Legehuset skal have ny adresse. Forslag til ny placering kommer til at indgå i en samlet plan for gadens indretning som Søren og Adam Bang, nr. 3, vil forelægge for et gademøde i en forhåbentlig ikke for fjern fremtid.
  • Der køres for hurtigt i gaden, også af os selv. Når du synes du kører langsomt nok, så sæt farten ned til det halve. Et barn der løber ud af haven, er på midten af gaden på et splitsekund.
  • Der må ikke stå cykler eller andet på fortovet. Ind i haverne! Vi har naboer med rollator som ikke kan færdes nemt og sikkert. Det kan vi ikke være bekendt.
  • Parkér tæt! Udnyt pladsen godt. Så kan der være et par biler til.
  • Et par steder er der kun plads til 1½ bil. Vi kan anarkistisk eksperimentere med at stille løse cykelstativer op på den halve plads.
  • Vores gadefestgrej – telte og borde – opbevares i kælderen til nr. 26. Det er desværre ikke en løsning vi kan regne med på bare lidt længere sigt. Alle opfordres til at tænke på alternativer!

Referat: Jesper

Kommentarer er lukket