Gademøde Ekstraordinært: Afholdt på gadens midterstykke 27. november 2021

Tilstede: Repræsentanter fra hus nr

3, 8, 10, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 39, 40, 44, ØSG56 (Samt tre fuldmagter jeg ikke fik husnumre på). 

Ordstyrer: Tilde (27)

1) Vedtagelse af vedtægter for gaden:

Vedtægterne var vedhæftet mødeindkaldelsen. 

Ulrik (24) gennemgik kort årsag til behovet for vedtægter; et krav fra HØF om en foreningskonto, der igen kræver et sæt vedtægter for at få oprettet. 

Rasmus (23) havde to kommentarer til vedtægterne:

Der henvises i vedtægterne til ‘Livet i Eckersbergsgade’, men det er en forældet version der ligger på hjemmesiden. 

Tilde angiver, at Troels, gadens webmaster er på sagen og det bliver rettet inden for nærmeste fremtid. Den nyeste, korrekte, version kan indtil da læses under gadens referater ‘task force’. 

Afsnittet snerydning: Rasmus (23) foreslår at udvide med en sætning om, at alle gadens beboere (omend de ikke har juridisk pligt til det) så bør hjælpe til med at snerydde midterstykket, da alle har brugsret og glæde af denne del af gaden. Der er dog i HØF aktuelt ved at blive undersøgt om man kan få kommunen til at rydde midterstykket, ligesom den rydder enderne af gaderne.

Alternativt undersøger HØF om Kartoffelrækkerne kan hyre ekstern part til at rydde midterstykkerne. 

Da der derved måske kommer nye regler gældende for alle rækker, besluttes det at lade afsnittet om snerydning stå uændret indtil der kommer nyt fra HØF. 

Vedtægterne inkl snerydning vil igen være et punkt på dagsordenen til det ordinære Gademøde til februar. 

Vedtægterne blev vedtaget ved afstemning ved håndsoprækning – de fremmødte beboere stemte enstemmigt for vedtagelsen af vedtægterne. 

2) Eventuelt:

Lyskæder i gadens træer:

Ulla (20) foreslår lyskæder i gadens træer, ligesom andre gader har det. 

Therese (44) har allerede fået samme tanke, og vil stå for indkøb af lyskæder til gadens træer i enderne af midterstykket. I den anledning spørges beboere, der bor ud for disse træer, om de kan stille stikkontakt til rådighed.

Gadens midtertræ vurderes måske at være for udsat ved gennemkørsel af større køretøjer, som kunne rive i evt lyskæder og ledninger. 

Metal-affaldscontainer:

Luise (3) angiver, at gadens metal- affaldscontainer er blevet fjernet – måske kun midlertidigt. Metalaffald vil for nuværende ikke blive fjernet af renovationsbilerne, så man skal undgå at stille metalaffald ovenpå / ved siden af de andre containere. 

Hallinsgade har en container til metalaffald.

Kommentarer er lukket