Gademøde: Lørdag den 2. marts 2024

År 2024, den 2. marts afholdtes der fælles gademøde for Eckersbergsgade i Esajas Kirke.
Invitationen blev udsendt af Tilde den 21. februar, med opfølgende mail med separat dagsorden og regnskab.

Velkommen og valg af ordstyrer
Tilde/ formand bød velkommen til de mange fremmødte;
– Marius (nr. 18) blev valgt som ordstyrer.
– Josephine (nr. 9) blev valgt som referent.

1. Formandens beretning
Tilde fortæller om året der gik hvor vi bl.a. sagde farvel til Yvonne i nr. 25, fik flere tilflyttere
fra udlandet, fik plantet nyt træ og fik fejret Kartoffelrækkernes 150-års fødselsdag med
stor tilslutning fra alle gaderne.

2. Ny Webmaster
Louise nr. 37 har meldt sig til at være ny webmaster. Louise arbejder til daglig med web
interfaser og digitale løsninger, og er derfor oplagt til at overtage posten. Louise har
allerede lagt de seneste års referater ind på hjemmesiden og opdateret den.

3. Gadens regnskab og budget (kasserer Ulrik nr. 24)
Der er kommet et spørgsmål til bankgebyrer på budgettet og Ulrik forklarer at de 463 kr. er
gebyrer vi betaler ifm. at have en foreningskonto. Regnskab og budget er revideret af
Morten Karsdal nr. 13 og begge dele bliver godkendt af beboerne.
Ulrik udtrykker bekymring om træernes tilstand ifm. tørke om sommeren, især midtertræet
ser medtaget ud. Rasmus Bering, nr. 33 koordinerer pasningen af det nyplantede træ.

4. Gadens hjemmeside (Tina nr. 23)
Tina, vil gerne have et link fra Eckersbergsgade til ”Praktiske oplysninger” på
Kartoffelrækkernes hjemmeside, samt dato eller link til Kartoffelrækkernes loppemarked.
Derudover en fælleskalender på hjemmesiden, under ”Vigtige datoer”.
Charlotte melder sig til at stå for opdatering af opslagstavlen.

5. Nyt fra HØF (Rasmus nr. 3)

 • Jens Haldager gik af som formand i november og Rasmus Fehrman er pt interim formand.
 • HØF er i gang med at undersøge elnetværket, men indtil videre anbefaler HØF at man ikke
  oplader elbiler fra sit hus.
 • SMK og Sankt Hans arrangement blev afholdt i 2023 med stor tilslutning.
 • Brøndene på midten af gaden bliver renset, vi ejer brøndene fra midterstykket og ned mod Øster Farimagsgade og kommunen ejer dem fra midterstykket til Øster Søgade.
 • Rasmus Fehrman fortæller at Webersgade skal have udskiftet deres vandforsyning og det haster fordi der ofte er brud og det er koster 80-90.000 kr. hver gang at reparere. Derfor optager HØF et banklån til at dække omkostningerne.
 • Ifm. med snak om brønde, spørger Helga nr. 41 ind til om brøndene stadig bliver renset ved forårsrengøringen, og det aftales at vi til forårsrengøringen hjælper dem der har brug for et brøndtjek. ”Brøndrensere” findes hos Helga (nr. 41) og hos Kasper og Josephine (nr. 9). Helga opfordrer desuden til at man renser renden på gaden foran ens eget hus for græs.
 • Asfalt udlægning efter gasafskæring er et problem i nogle gader, det undersøger HØF.
 • Gadebidraget fra HØF til de enkelte gader øges med omkring 1000 kr. om året.

6. Valg af Gadeudvalg

Alle nuværende medlemmer genopstiller. Der er ingen nye der stiller op og det eksisterende udvalg genvælges.

7. Ny Gadebænk
Snugge har lavet en flot tegning til en bænk, hvor der er plads til stængerne i en tæt pose under. Der er flere der mener vi ikke har brug for en gadebænk til og det diskuteres derfor hvorvidt vi skal have en bænk, lave en løsning med teltet under sandkassen, eller lave en ordning hvor vi har en del af teltet et år ad gangen. Det sidste vedtages og gadeudvalget
laver et spreadsheet til en fordeling af teltdug og stænger, (ca. 3 IKEA poser samt stænger).

8. Det kommende år i gaden; datoer samt tovholdere for diverse arrangementer

Forårsrengøring
afholdes 7. april 2024 kl. 10,Louise nr. 37 er tovholder.

Sommerfest
afholdes 24. august 2024, tovholder: Therese nr. 44 samt Marius nr. 18, Holger nr. 18, Christine nr. 16 og Josephine nr. 9,

Lystændingsfest
afholdes lørdag d. 30. november 2024, tovholder: Elsebeth nr. 20 samt Tilde, nr. 27 og Christine nr. 16

Fastelavn
afholdes 2. marts 2025, tovholdere: Marius nr. 18, Rasmus nr. 33, Christine nr. 16.

Fredagsbar afholdes 3. maj og 21. juni 2024, Rasmus nr. 33 og Steen nr. 21, sørger for fredagsbar på midterstykket.

9. Status på forskønnelse af gadens skraldecontainere (Ulrik nr. 24)

Ulrik beretter om kommunens afslag på ansøgning og skitse til afskærmning af skraldespandene og at Ulrik, Rasmus P og Anders anker afgørelsen. Der er stor opbakning til projektet i gaden og der diskuteres om vi alternativt kan lave noget beplantning til afskærmning, hvis kommunen igen afviser forslaget.

10. Brug/misbrug af gadens skraldecontainere (Lone nr. 5)

Lone henstiller til at vi klapper papkasserne sammen og at vi ikke overfylder containeren. Rasmus nr. 3 foreslår til at vi instruerer vores lejere og gæster i gaden om hvordan man
bortskaffer flasker, tøj mm. Så det ikke henstilles ved de forkerte skraldecontainere. Anders nr. 14 foreslår at vi skiftes til at feje i det område én gang om måneden og det synes alle er en god idé.

11. Evt.

 • Therese nr. 44 foreslår at lave en julekalender i december hvor huse, der er tilmeldt, står for en aktivitet i deres forhave/hus. Folk er meget positivt indstillet overfor ideen. Therese opfordres til at lave et udkast.
 • Helga spørger om nogle har private parkeringspladser, spm. hører til i HØF.
 • Christine nr. 16 vil gerne opfordre til at vi mødes og spiser sammen ude på midterstykket en gang imellem.
 • Jesper nr. 22 og Birgit nr. 30, opfordrer til at man sørger for at ens børn viser hensyn ved boldspil.
 • Tina nr. 23 vil gerne have gennemgået cykelstativerne igen, for at komme af med cykler uden ejer. Marius afmærker igen, noterer og videreformidler til kommunen omkring ejerløsecykler i gaden.

Kommentarer er lukket