Gademøde: Søndag den 13. Marts 2016

1. Velkomst og valg af referent
Formanden bød velkommen og Anders (nr. 44) blev valgt som referent.

2. Formandens beretning for året, hvor der vil blive givet en kort status for

Rotter:
• Jævnfør Hofor skulle alle kloakker nu være lukkede igen. Dog er der set rotter udfor nummer 10, 12 og 14. Der er sat en fælde op udfor nummer 10.
• Hvis man ser rotter skal man kontakte kommunen.
• Når der kommer rotter er det som regel ifm. Renovering af forhaver, hvor der opdages gamle rør, hvorfor man skal være meget opmærksom på huller I kloakrør m.m.
• Der var fundet rotteafføring på et loft, hvorfor man skal være opmærksom på at rotter kan komme op på loftet via nedløbsrør, hvorfor man generelt skal være opmærksom på åbne vinduer på loftet.

Fibia:
• Der har været general kritik af Wifi-boksene som fulgte med installeringen samt den support man fik når man ringer til Fibia. Der er ny kontaktperson I rækkerne (Flemming Holck I Wiedeweltsgade)
• Anders (nr. 44) og Troels (nr.12) har gode erfaringer med at købe og installere en ny wireless router og hjælper gerne andre med dette
Skraldespande:
• Der er intet nyt vedr. alternative løsninger på skraldespande fra Københavns Kommune.

Gadebump:
• Etablering af eventuelle gadebump er udsat idet Københavns Kommune/Hofor overvejer at udskifte kloakken I gaden, herunder etablere foranstaltninger der kan reducere skybrudsproblemer, og derfor vil vente med eventuelle gadebump til dette arbejde påbegyndes.

Gadeudvalget:
• Alle vil fortsætte I gadeudvalget undtagen Per (nr. 31). Per fik en stor tak for en flot og lang indsats, særligt ifm. Københavns Kommunes forsøg på at etablere flere P-pladser I gaden. Per fik overrakt en flaske vin som tak.

3. Den kommende generalforsamling
• Den kommende generalforsamling for Kartoffelrækkerne bliver den 29. marts. Et vigtigt emne er opdatering af lokalplanen. Louise (nr. 37) stiller op som næstformand til den store bestyrelse.

4. Opdatering og gentrykning af “Håndbogen for Eckersbergsgade”
• Der er behov for at genoptrykke håndbogen. Såfremt man har forslag til yderligere information som burde fremgå af håndbogen er man velkommen til at skrive til Tina i nummer 23 (mail: tf@uvm.dk). Den nuværende håndbog vil blive sendt rundt til alle til kommentering.

5. Reklame for kartoffelrækkernes facebook side “Kartoffelrækkerne på Østerbro”
• Siden er god til deling af information, herunder salg af diverse ting, og man er velkommen til at gå ind og bede om adgang.

6. Deling af adresselisten samt selvbetjent opdatering
• Pt. opdateres adresselisten med relevante oplysninger af Lisbeth (nr. 11) og Louise (nr. 37). Et forslag om at hver enkelt selv skulle opdatere listen når der var ændringer I oplysninger blev drøftet. Hasse (nr. 39) ville undersøge en løsning, hvor en sådan opdatering var mulig og ikke for svært.

7. Poster der skal besættes samt nye datoer
• Opdatering af vores hjemmeside: Marius (nr. 40) meldte sig til dette.
• Vedligehold af opslagstavlen: Hanne (nr. 26) meldte sig til at fortsætte dette arbejde.
• Forårsrengøring – alle: Starter klokken 10.00 lørdag den 9. April. Det blev drøftet at et af bordene eventuelt skulle fjernes/gives væk. Døren til legehuset skulle ordnes og møblerne I legehuset skulle nok udskiftes.
• Sommerfesten – 4 personer: Blev aftalt til lørdag den 27. august 2016. Sidsel (nr. 10), Marius (nr. 40) og Tilde (nr. 27) meldte sig til opgaven. Holdet er selvfølgelig velkommen til at uddelerege opgaver.
• Lystændingsfesten – 2 personer: Blev aftalt til lørdag den 26. november 2016. Charlotte (nr. 12) og Tilde (nr. 27) meldte sig til opgaven.
• Fastelavn (2017) – 2 personer: Blev aftalt til søndag den 26. februar 2017. Caroline (nr. 40) og Jo (nr. 39) meldte sig til opgaven.
• Nyt forslag – tour de chambre – 2 personer: Forslaget kom fra Caroline (nr. 40). Helga (nr. 41) og Caroline (nr. 40) meldte sig til opgaven og ville komme tilbage med forslag til format og datoer.

8. Budget
• Regnskab for 2015 og budget for 2016 blev udleveret og Formanden gennemgik materialet. Sommerfesten blev dyrere end forventet, hvorfor egenbetaling for sommerfesten vil blive sat op.

9. Eventuelt
• Håndværkerne I nummer 39 har haft indbrud og fået stjålet værktøj. Det undersøges om kameraovervågning I nummer 38 har opfanget noget. Generelt bedes folk være opmærksomme.
• Gadebænken er blevet taget og flyttet over I Abildgaardsgade. De personer der flyttede den er blevet bedt om at stille den tilbage.
• Der blev spurgt til om det er nødvendigt med snerydning så ofte. Bestyrelsen vil tale med Københavns Kommune om dette.
• Bestyrelsen vil desuden spørge Københavns Kommune om der kommer et nyt træ som erstatning for det træ der blev fældet ud for Emmerys.
• Parkering I gaden blev drøftet og folk blev mindet om, at:
– Parker så tæt som muligt på den lige side
– Parker indenfor de afmærkede pladser på den ulige side.
– Ingen parkering I midten
– Sørg for at ens biler ikke drypper med olie.
• Der var en efterladt bil ud for nummer 15 – hvis man kendte noget til dette bedes man tage fat I bestyrelsen.
• Det blev foreslået at overveje en løsning til inddækning af de store skraldespande tæt på Øster Farimagsgade. Dette skulle eventuelt afvente endelig løsning på skraldespande fra Københavns Kommune.

Kommentarer er lukket