Gademøde: Tirsdag den 14. marts 2017

Deltagere:
Tine (7), Bo (1 D), Ole (22), Karin (32), Anne (27), Arne (38), Erik (16), Ingrid (24).

Lyskæder og snerydning: Der var opbakning til at indkøbe lyskæder til de 4 træer på legearealet, men der var ikke opbakning til at bede foreningens bestyrelse drøfte, om ikke kommunen også kunne skrabe sne på legearealet. Mødet pegede på sundhed for overkroppen og at det er hyggeligt at mødes over en sneskraber. I øvrigt er det godt at der ikke saltes på legearealet, der saltes alt for meget i forvejen på gadestykkerne.

Træerne: Udvalget kunne ikke fremlægge nogle forslag til pasning af træerne. Vi afventer udvalgets arbejde til forelæggelse på et senere gademøde.

Gadens materialer: Det blev besluttet at indkøbe 6 orange stolper til børnenes kommende leg i det spirende forår. Endda med gadens navn med store bogstaver. Erik lovede at spraye med rødt de steder, hvor stolperne skal stå.

Skiltning: Endelig fik vi de nye skilte: 20 km. I timen og markering af lege- og opholdsarealet, midterstykket. Her er det alle trafikanter der skal tage hensyn til gående og legende voksne og børn – ikke omvendt. Det er ifølge færdselsloven forbudt at parkere på lege/opholdsarealet.

MØDET VAR ENIGE OM AT HENSTILLE TIL ALLE BILISTER BLANDT BEBOERE – OG ANDRE – OM AT RESPEKTERE FÆRDSELSLOVEN!

Den store foreningens bestyrelse drøfter i øjeblikket det uheldige i, at P-vagterne ikke udskriver bøder ved denne form for parkering. Forklaringen er givetvis, at de ikke må opkræve P-afgift på private fællesveje (hvilket de ellers har gjort i mange år). I hører nærmere herom.

Blomsterne: Tine fik mange ”roser” for arbejdet med de skønne blomster. Der blev bevilget beløb fremover på mellem 1000 og 1500 til denne aktivitet. Tine bad om at hjælpe med at give blomsterne en sjat vand en gang imellem og gjorde os opmærksomme på, at krukkerme ikke er glade for sand, og det er ikke sandets skyld men det salt de indeholder – blomsterne kan dø af det.

Regnskabet: Regnskabet fra Jens blev godkendt med de største poster: 2200 til beskæring af træet i midten, 2200 til blomsterne, resten til fortæringer ved vore sammenkomster. Michael (26) fandt ingen fejl i sammentællingerne.

Valg: Gitte blev nyvalgt som vores repræsentant i bestyrelsen. De andre poster til Ole, Jens, Erik og Tine bestod af genvalg.

Evt.: Der blev ytret stor tilfredshed med ”Glimtene” fra Skovgaardsgade.

HUSK:
Haveaffald: sidste torsdag:
30.3. – 27.4. – 25.5. – 29.6. – 27.7. – 31.8.

Storskrald: 15.3. – 14.6.

Årsplanen blev vedtaget:
Forårsrengøring søndag den 23.4. (Ny dato)
Loppemarked lørdag den 17. juni.
Sct. Hans fest med fællesspisning fredag den 23. juni.
Gadefest lørdag den 19. august.
Efterårsrengøring søndag den 29. oktober
Lystænding søndag den 3. december.

Regnskab:
Beholdning ved årets start: 8334,63

Indtægter:
Grundejerforening: 7600,00
Salg af stige: 500,00

Udgifter.
Gebyr bank: 300,00
Gademøder og inventar: 9130,49

Beholdning ved årets slutning: 7004,14

Men venlig hilsen Ole (22) og gadeudvalget

 

Kommentarer er lukket