Gademøde: Søndag den 12. marts 2017

Referat fra mødet på Kruts Karport søndag den 12. marts 2017.

1. Velkomst og valg af referent
Tak til Esben fra nummer 22, for at tage referat.

2. Formandens beretning for året
Skraldespande. Der er kommet sorterings skraldespande for enden af gaden (hårdplast). Der vil snarest komme en hustands omdelt Rød skraldespand til farligt affald.

Rotter. Folk har været gode til at reporterer rotteproblemer. Der er ikke set rotter i Eckersbergsgade det sidste stykke tid. HOFOR har reporteret om et problem med ‘vandrerotter’ fra metro byggeriet. Alle opfordres til at forsætte med at reportere hvis de ser rotter.

Adresselisten. Det har ikke været muligt at finde en god måde at oprette en fælles adresseliste, hvor alle selv har adgang til at rette deres egen oplysninger. Derfor forsætter Louise med at opdater adresselisten, så hvis man har nogle ændringer eller ønsker en digital kopi skal man kontakte Louise.

Forhold i gaden. Problemer med cykler parkeret på fortovet i den lige side-. Alle bedes vise hensyn så man kan komme forbi.

Fibia. Overordnet fungerer det fint. Man kan kontakte Louise med hensyn til info om routere der anbefales til Fibia.

Rensning af brønde. Ros til bestyrelsen og beboende for at huske at flytte deres biler. Bestyrelsen kigger på mulighederne for at renoverer kloakkerne i gaden.

3. Gadeudvalget
Ingen meldte sig som nye medlemmer, selvom der var plads. Gadeudvalget holder årligt en fire møder og har løbende mailkorrespondance om diverse.

Gadeudvalget består Lisbeth (11), Ulrik (24), Tina(23), Charlotte (12), Tommy (34), Marie-Louise (29) og Louise (37).

4. Den kommende generalforsamling
Tirsdag 21. marts 2017 kl. 19.00 på Bording friskole.

5. Opdatering og gentrykning af “Håndbogen for Eckersbergsgade”
Det er tid til opdatering af håndbogen for Eckersbergsgade, der er samtidige en opdatering af håndbogen for Kartoffelrækkerne under opdatering.

Håndbogen er vigtig kilde til information ang. bla. Parkering, indflytning, renovering, socialsamvær og general praktisk information med henvisninger til kommunens hjemmesider og kartoffelrækkernes hjemmeside.

Der åbent for forslag og input – kontakt Chalotte (12), Lisbeth (11) eller Tina (23). Se adresselisten for kontaktoplysninger eller bank på deres døre.

Håndbogen forventes at være færdig snarest. Bliver en del af velkomstpakke til nye beboere.

6. Poster der skal besættes samt nye datoer

Opdatering af vores hjemmeside – 1 person: Troels (12)

Vedligehold af opslagstavlen – 1 person: Hanne (26)

Forårsrengøring – alle, indkøb mv: Forårsrengøring afholdes d. 2/4 kl 10.
Dagens opgaver står på reparation af legehus, hvor Tommy fra gadeudvalget er torvholder.
Rasmus (3) undersøger mulighederne for et nyt legehus i form af priser og muligheder. Disse sendes til Louise(37) på mail, som tager det med på næste møde i gadeudvalget.

Gadeudvalget undersøger mulighed for maling af legehus, borde og bænke. Evt. bliver arbejdet udskudt..

Alm. vedligehold af gaden, klip af hække på uligesiden, så bilerne kan komme helt ind bag afmærkningerne. Borde/bænke vaskes.

Der vil være to brøndrensere til rensning af sivebrønde. Dem som ligger inde med brøndrensere må gerne tage dem med på dagen, så de kan lånes ud til gadens beboere.

Sommerfesten – 4 personer. Egen betaling
Sommerfest Foreløbig dato d. 26/8. Udvalget består af Marius (40), Hasse (39), Kasper (10) og Tilde (27).

Lystændingsfesten – 2 personer
Lystændingsfesten afholdes d. 26/11 kl. 11. Udvalget består af Charlotte (12), Tilde (27), Marlene (ØS 58) og Christine (16).

Fastelavn (2018) – 2 personer
Fastelavn ligger d. 11/2 2018 kl. 14. Der kommer muligvis en form for bruger betaling til arrangementet. Udvalget består af Jo (39) og Caroline (40).

7. Budget
Ekstra indtægt på 1500 kr. efter salg af gadeskilt. Ellers ingen kommentarer til budgettet.

8. Eventuelt
Flytning af skilt Casper (10). Louise (37) undersøger med fælles indsats i bestyrelsen og ellers kontaktoplysninger til Casper, som så vil tage over.

Parkering forbudt skilt ved legestykke – Louise (37) undersøger. Den officielle regel ang. parkering på legestykket er INGEN parkering.

Hvis gæster så gerne gør dem obs på ingen parkering foran havelåger på ulige side. Ikke alle lægger mærke til at ulig side har brug for at komme ud af deres havelåger.

 

Kommentarer er lukket