Gademøde: Torsdag den 21. marts 2019

Storskrald: 13.3. og 12.6. Haveaffald: altid den sidste torsdag i måneden!

På kartoffelrækkernes hjemmeside ligger nu oplysninger om, hvad man må og ikke må i forhold til husene (lokalplanen og efterfølgende uddybninger) samt gode råd, anvisninger og henvisninger.

Årsmødets deltagere: Anne (25), Peter og Kirsten (28), Bo (1.D), Henrik (9), Michael (26), Erik (16) og Ole (22). 

1: Regnskab 2018 blev godkendt

2: Budget 2019:

Saldo: 13.195 kr.: Blomster ved legehuset 1000.- Vi har vedtaget at bygge en stor siddekasse ved legehuse. Men foranlediget af, at Bo (1.D) har lavet en aftale med Bymann Cykler, at de fire kasser med teltet kan stå i deres kælder. Efter oplæg fra Erik (16) og Niels (6) med forslag om at nytænke legehusets funktion, blev vi enige om følgende til endelig afklaring på forårsrengørings-gademødet, fordi børnefamilierne skal kunne blive hørt: Sandkassen er ikke det lækreste sted at lege, fordi den ikke bliver lukket efter brug. Legehuset bliver mest brugt som et klatrested. Derfor foreslås det, at der oven på sandkassen, som nedlægges, bygges en trappe op til taget, en trappe man kan sidde på og klatre på – se vedhæftede tegninger, som Erik har lavet. Det blev også foreslået, at der laves en bænk omkring det store gadetræ. Hvis der er behov for en sandkasse, så foreslås det, at der etableres en lille kasse (0.5 x 0.5 m), som nedtages hele vinterhalvåret og sættes op igen. Det blev også vedtaget, at grill-kødet og leje af en stor grill betales af gadekassen.

Husk: Der sorteres i legetingene ved forårsrengøringen.

Webmaster: Det blev vedtaget at Felix (14) bliver webmaster i forhold til gadens hjemmeside. Felix får 200 kr. for at indtaste beboernes e-mails og får 50 kr. pr. måned for denne opgave. Med et tidligere gadebrev fik alle en liste over alle beboere med tele-numre og e-mails. For fremtiden udsends gadebrevet pr. e-mail, men hvis nogle beboere stadig ønsker at modtage det på papir, bedes de meddele det til Ole. For at stå på Felix´ liste kræves dog, at hver enkelt beboer giver tilladelse hertil. En blanket hertil er vedhæftet nederst.

3: Bytte-bøger-kasse: Vi blev enige om at lægge bøger på et af gadebordene ved forårs- og efterårsoprydningerne samt ved gadefesten. Er der rester køres de også på genbrugspladsen.

4: Forslag til datoplan blev vedtaget:

 • Forårsrengøring søndag den 28.4. 
 • Loppemarked lørdag den 15.6. 
 • Sct. Hans med aftenspisning og bål søndag den 23.6. 
 • Gadefest lørdag den 17. august.
 • Efterårsrengøring søndag den 27.10.
 • Lystænding første søndag i advent den 1.12.
 • Fastelavn søndag den 23.2. 2020 (i uge 8).

5: Nedsættelse af udvalg

 • Forårs- og efterårsrengøring (Erik (16) og Ole (22)
 • Sct. Hans aften – vi mødes ved teltopsætning
 • Gadefesten: Kirsten og Peter (28)
 • Lystændingsudvalget: Michael og Tina (26)
 • Lysopsætningen i gadetræet: Kasper (19) og Per (23)
 • Fastelavn: Rasmus og Signe, (1.C)
 • Blomsterudvalg: Tine (7) og Kirsten (22)

6: Valg
Gadeformand (Ole valgt). Repræsentant i bestyrelsen (Gitte valgt). Ny kasserer Peter blev valgt. Gadeudvalg (Erik og Tina valgt). Revisor (Michael valgt).

7. Evt.
Der blev udtrykt en stor tak til Jens for hans uegennyttige arbejde med at passe regnskabet og det skal ikke her nævnes, at der for et par år siden var en regnefejl på 11 øre.                                                                   

Venlig hilsen fra gadeudvalget v/Ole

Undertegnede beboer i nr. ______ i Skovgaardsgade giver hermed tilladelse til at anvende     e-mail i forbindelse med uddeling af gadebrevene, incl. de historiske GLIMT fra gaden.

beboerens navn _______________________________ og e-mail ___________________________

beboerens navn _______________________________ og e-mail ___________________________

Afleveres til Ole (22)

Kommentarer er lukket