Gademøde: Søndag den 24. marts 2019

Søndag den 24. marts 2019 ca. fra kl. 10.00 blev der holdt gademøde for Abildgaardsgade på midterstykket inden forårsklargøring af gaden. Mange huse var repræsenteret.

Mødet havde det formål at (gen)organisere gadeudvalget!

Referanter Joan (AB 28) og Benjamin (AB 47)

1. Afklaring af roller i gaden ved Joan

Vi blev afklaret omkring, at Sanne (AB 49) repræsenterer AB i HØF’s bestyrelse. Hun redegjorde for bestyrelsens arbejde, særligt med henblik på HØF’s udarbejdelse af en vejledning til lokalplanen 115.

2. Formandsvalg

Joan (AB 28) valgt som gadeformand uden modkandidater. Næstformand er fortsat Sarah Emilie (AB 47).

3. Kasserervalg

Rebekka (AB 17) valgt som kasserer uden modkandidater.

4. Økonomi

Kassebeholdningen er 15.798 kroner (før fastelavnsfest og forårsklargøring)

5. Opgaver til dagens samling

Vi fik beplantet gadens bed og potter. Planteministeriet står for vanding, mere så planterne ikke bliver druknet. I tilfælde af, at alle i Planteministeriet er på ferie, kan du blive kontaktet og spurgt, om du vil vande. Teknik- og Miljøministeriet stod for slibning og malning af borde og bænke på midterstykket. Legehuset blev sminket med maling. Gaden fik også en ostebane malet på asfalten. Gaden blev fejet og står fin og klar til sommer.

6. Sommerfest: 17. august 2019

Kommentarer er lukket