Gadeudvalgsmøde 13. marts. Referat

Til stede: Lars Holm Hansen (17), Malene Holst (38), Bryan Nicholls (49), Flemming von Holck (32), Jesper Linell (25).
Afbud: Signe Maria Christensen (5), Mikala Satiya Rørbech (35), Christian Dippmann (41),

Gadens økonomi
Flemming fortalte at der er godt 30.000 i gadekassen – inden vi modtager dette års tilskud fra husejerforeningen.

Trafikdæmpende foranstaltninger
Se referatet af 17. januar-mødet for baggrunden for at vi nu besluttede at købe 4 (5?) flytbare, men ikke let flytbare plantekasser på 40x40x80 cm. til markering af kørebanen for at påvirke bilerne til langsommere fart. De vil forhåbentlig være opstillet til store fejedag, og senere på året vil vi så vurdere om de har den ønskede effekt. Hvis de har, vil vi eventuelt udskifte dem med tilsvarende kasser af stål fra Christianias kvindesmedje; Malene tjekker prisen.

Store fejedag
er søndag den 7. april. Vi mødes klokken 10 til forårsrengøring af gaden, og kl. 11:30 vanker der kaffe og øl til de tørstige.

De nye gadetræer
skal vandes systematisk fra om kort tid. Lars snakker med Søren og Christina i nr. 18 om hvordan.

Flyvende affald,
især plastaffald fra containerne i Farimagsgadeenden. Det har set herrens ud i vinter med masser af plast på gaden og i de nærmeste haver. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, og man bedes følge opfordringen til ikke at overfylde containerne. Vi u udvalget har på fornemmelsen at det har hjulpet noget med vores henvendelse til Affald København om flere tømninger, men det er især beboerne omkring containerne der må vurdere om det har hjulpet. Meld gerne tilbage til jesper@linell.dk om iagttagelser.

Brøndrensning
Regnvandsbrøndene på gågadestykket skal snart slamsuges. Der bliver sat kegler op på brøndene før slamsugeren kommer, og de skal absolut have lov til at blive stående!

Elforsyningen
Den uendelige historie om hvorvidt vores gamle elforsyningsinstallation kan holde til opladning af elbiler er ikke afsluttet. Forbruget i en af gaderne bliver sidst i april logget så det kan vurderes i praksis om installationen nærmer sig bristepunktet. Indtil vi er klogere, må vi stadig henstille til at man ikke oplader elbiler fra vores fælles elforsyningsinstallation!

Velkommen til nye
Vi må se at få genoplivet den gamle praksis med en flaske rødvin og Bogen om Kartoffelrækkerne som velkomst til nye beboere.

Husejerforeningen
Det helt store spørgsmål på generalforsamlingen mandag den 18. marts bliver valg af ny formand. Der er os bekendt endnu ikke fundet kandidat(er) til posten, men der arbejdes stærkt på sagen.

Et andet punkt på dagsordenen er ny vandforsyning til Webersgade. Det er ikke noget der angår os i Wiedeweltsgade, men rent formelt skal projektet vedtages på generalforsamlingen. Alle opfordres derfor meget til at møde op så vi undgår en ekstraordinær generalforsamling!

Næste møde i gadeudvalget
12. juni kl. 19.30 hos Bryan.

Kommentarer er lukket