Indkaldelse til gademøde i Wilhelm Marstrands Gade

Så er der igen gademøde i Wilhelm Marstrands Gade. Det bliver torsdag d. 5. marts 2019 kl. 19.30 – 21.00. Og som sædvanlig i Bordings Friskoles SFO.

Kom og vær med til at vælge Formand og kasserer, hør hvordan går det med de store planer for kvarteret i Trafikudvalget, hvem vil  være med til at plante blomster – eller male gadeborde – eller forberede gadefest. Hør, hvornår vi holder store fejedag.

Mød op og giv dit besyv med til gadens liv og trivsel.

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Bemærkninger til referat fra sidst (12.11.2018)
 3. Nyt fra formanden og fra HØF’s bestyrelsesmøder
 4. Generalforsamling 23. marts
  Hjørnehuse på Øster Farimagsgade.
  Trafikgruppe (herunder planlagt ”sikring af skolevej”)
  Håndbog for Kartoffelrækkerne (Lokalplan 115)
  Hjertestarter
  Hjemmeside (Randi Rix)
  Gadens økonomi. Status fra kasserer. Evt. anskaffelser?
 5. Opsamling på beslutning om indkøb (trykluftspuler, bordtennisbord, projektor, bogskab)
 6. Valg (Gadeformand og kasserer er på valg i ulige år)
 7. Valg til udvalg (gadefestforberedelse, vedligehold, bedekoner)
 8. Infos fra formanden pr. mail. Er det OK at bruge mails (Datasikkerhed)?
 9. Cykler
 10. Vigtige datoer
 11. Eventuelt

Kommentarer er lukket